Odídencom z Ukrajiny už vláda pomáhať nebude!

Na snímke plénum poèas 63. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 30. marca 2022. Poslanci Národnej rady (NR) SR zaèali v stredu krátko predpoludním rokova o opoziènom návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (O¼ANO) z funkcie. Mimoriadnu schôdzu inicioval Smer-SD. Na rokovanie prišli okrem Mikulca aj viacerí èlenovia vlády vrátane premiéra Eduarda Hegera (O¼ANO). Pod¾a opozície minister nezvláda riadenie uteèeneckej krízy vyvolanej vojnou na Ukrajine a zveril ho menším súkromným firmám. FOTO TASR - Jaroslav Novák

Medzinárodné organizácie prestanú vyplácať finančnú pomoc pre domácnosti odídencov z Ukrajiny.

 

 

Vláda preto v stredu schválila novelu nariadenia z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) o pomoci v hmotnej núdzi pre uvedené domácnosti. Účinnosť nariadenia sa navrhuje dňom vyhlásenia. „Nariadenie sa predkladá z dôvodu, že Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov a ďalšie spolupracujúce medzinárodné organizácie prestanú vyplácať finančnú pomoc pre domácnosti odídencov. Vzhľadom k uvedenému je potrebné ustanoviť možnosť začatia konania na podnet správneho orgánu v prípade domácností odídencov, ktorým sa poskytovala pomoc v hmotnej núdzi pred začatím poskytovania medzinárodnej finančnej pomoci,“ spresnil rezort práce.

 

 

 

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade týchto domácností podľa MPSVR disponujú všetkými potrebnými informáciami na začatie konania o pomoci v hmotnej núdzi a nie je preto nutné, aby tieto domácnosti podávali novú žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi. Príslušné úrady posúdia dotknuté domácnosti a rozhodnú, v akom rozsahu a za akých podmienok sa bude týmto domácnostiam poskytovať pomoc v hmotnej núdzi. Navrhovaným nariadením nedôjde podľa ministerstva práce k výraznému zvýšeniu administratívnej záťaže úradov, ktorá by v opačnom prípade vznikla. Zároveň ide o zníženie potenciálnej byrokratickej záťaže voči odídencom. Zároveň sa navrhuje nepovažovať poslednú finančnú pomoc vyplatenú domácnosti na základe medzinárodnej zmluvy medzi SR a Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov za príjem na účely zákona o pomoci v hmotnej núdzi. „Uvedeným sa zabezpečí, že domácnostiam, ktorým sa poskytovala medzinárodná finančná pomoc, bude možné v mesiaci nasledujúcom po skončení poskytovania medzinárodnej finančnej pomoci poskytnúť pomoc v hmotnej núdzi,“ dodal rezort práce.

 

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk