Obce od dnešného dňa vydávajú hlasovacie preukazy na voľbu mimo bydliska

Zdroj foto: reprofoto

Blížiace sa predčasné parlamentné voľby prinášajú do popredia viaceré dôležité aspekty volebného procesu. Jedným z nich je možnosť hlasovať mimo trvalého bydliska pomocou hlasovacieho preukazu. Táto možnosť je dôležitým nástrojom zabezpečenia práva občanov na účasť vo voľbách, najmä v prípade, ak sa nachádzajú mimo svojho trvalého bydliska v deň volieb.

 

Voliči, ktorí by chceli využiť túto možnosť, môžu od dnešného dňa začať žiadať o vydanie hlasovacieho preukazu na voľbu mimo trvalého bydliska. Hlasovací preukaz im umožní hlasovať kdekoľvek na území Slovenskej republiky, pričom je však potrebné túto možnosť vopred nahlásiť obci, v ktorej má volič trvalý pobyt. O vydanie hlasovacieho preukazu môže volič žiadať osobne, písomne alebo elektronicky, pričom žiadosť musí doručiť obci najneskôr do 8. septembra.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňuje, že hlasovací preukaz sa nevydáva voličom, ktorí už požiadali o voľbu poštou. Táto opatrnosť má za cieľ predchádzať zneužitiu systému a zabezpečiť spravodlivosť a transparentnosť volieb. Výnimku tvorí prípad, ak volič zruší svoju registráciu na voľbu poštou, napríklad v prípade, že zásielka s volebnými materiálmi nebola doručená.

Dôležité je tiež podotknúť, že hlasovací preukaz oprávňuje voliča na zapísanie do zoznamu voličov v akomkoľvek volebnom okrsku, nielen v tom, kde bol pôvodne zapísaný. Tým sa zabezpečuje flexibilita a prístupnosť voľby mimo trvalého bydliska.

Obce mali do 10. augusta zverejniť svoje kontaktné údaje, na ktoré môžu voliči posielať žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu. V prípade, že obec má zriadený oficiálny webový portál, tieto informácie by mali byť sprístupnené aj na ňom. Tento krok zabezpečuje transparentnosť a verejný prístup k informáciám, čo je dôležité pre zabezpečenie spravodlivosti a dôveryhodnosti volieb.

Hlasovacie preukazy sú teda dôležitým nástrojom zabezpečenia práva voličov na účasť vo voľbách, aj keď sa nachádzajú mimo svojho trvalého bydliska. Táto možnosť zvyšuje flexibilitu volebného procesu a umožňuje voličom aktívne sa podieľať na formovaní budúcnosti krajiny. Predčasné parlamentné voľby sa uskutočnia 30. septembra, a preto je dôležité, aby voliči, ktorí plánujú využiť hlasovací preukaz na voľbu mimo bydliska, včas podali svoje žiadosti obci a zabezpečili si možnosť hlasovať aj v prípade neprezenčnej účasti.