Nový program na obranu štátu!

Na podporu obrany štátu sa v rámci medzirezortného programu plánuje na budúci rok vyčleniť 7,9 milióna eur.

 

 

Vyplýva to z jeho návrhu na roky 2023 až 2025, ktorý v stredu schválila vláda. Rezort obrany v materiáli upozornil, že napriek postupnému zvyšovaniu výdavkov nebol na plnenie väčšiny podprogramov vyčlenený dostatok finančných zdrojov, čo bude mať negatívny dosah na plnenie cieľov. Považuje to za alarmujúce. „Zámerom medzirezortného programu je podpora obrany štátu s dôrazom na funkčnosť systému obrannej infraštruktúry, na služby a činnosti poskytované OS SR na zabezpečenie obrany štátu a na podporu ozbrojených síl členských krajín NATO/Európskej únie pri plnení úloh kolektívnej obrany na území SR v rámci poskytovania HNS (Host Nation Support – podpora hostiteľskou krajinou),“ vysvetlil rezort. V rámci programu sa plánuje v železničnej stanici Kamenica nad Cirochou a Dobrá Niva vybudovať nakladacie a vykladacie priestory na potreby Ozbrojených síl SR.

 

 

Ciele programu sa majú napĺňať aj čiastočnou modernizáciou miesta na riadenie obrany štátu, udržiavaním mobilizačných rezerv, hmotných rezerv a podporou výskumu a vývoja na rozvoj obranných spôsobilostí SR. Zámerom je tiež udržiavať 6515 nemocničných lôžok pre ministerstvo obrany v zariadeniach rezortu zdravotníctva. Plánované výdavky na plnenie medzirezortného programu sú na budúci rok 7,9 milióna eur, na rok 2024 sú 7,99 milióna eur a na rok 2025 10,2 milióna eur. Vzhľadom na nedostatok vyčlenených finančných zdrojov na jednotlivé podprogramy očakáva rezort obrany neplnenie cieľov podprogramov a negatívny dosah na úroveň zabezpečenia požiadaviek OS SR, ktoré sú potrebné pre ich použitie v čase vojny alebo vojnového stavu a zabezpečenie kontinuity riadenia obrany štátu.

 

 

„Ovplyvní aj plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná,“ poznamenal rezort. Tento stav považuje pri aktuálnej bezpečnostnej situácii za nanajvýš alarmujúci. Do realizácie medzirezortného programu sú zapojené okrem ministerstva obrany aj ministerstvá vnútra, zdravotníctva, dopravy a Správa štátnych hmotných rezerv.

 

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk