Novela o ochrane oznamovateľov sa sťahuje. Eštok avizuje zmeny

Zdroj foto: FB MAtúš Šutaj Eštok
K rozhodnutiu koalície prispelo viacero dôvodov.

K rozhodnutiu koalície prispelo viacero dôvodov.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) má v pláne predložiť návrh na späťvzatie novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti informuje tlačový odbor Ministerstva vnútra SR. Podľa ministra si tieto zmeny vyžadujú dostatočný časový priestor na širšiu odbornú diskusiu.

Podľa Šutaja Eštoka sú zmeny v zákone potrebné. „Aktuálne znenie návrhu novely sa v praxi ukázalo ako nedostatočné. Účelom tohto zákona má byť zabezpečenie ochrany občanov, ktorí sa rozhodli ohlásiť protispoločenskú činnosť vo svojom okolí, nie politická ochrana vybraných osôb, ktorí sa rozhodli zabetónovať vo svojich funkciách,“ vyjadril sa Eštok ku avizovaným alternáciám v zákone.

Koalícia dostala pochvalu

Úrad na ochranu oznamovateľov tento krok vlády víta. Dúfame, že riadny legislatívny proces zabezpečí vecný dialóg o zmenách v zákone. Agenda ochrany oznamovateľov je príliš citlivá na to, aby sa pravidlá menili narýchlo a bez odborného posúdenia ich dopadov v praxi,” píšu predsedníčka úradu na sociálnej sieti. Pozitívny postoj voči rozhodnutiu koalície zastala aj opozičná strana KDH .

“Koalícia aj vďaka nášmu tlaku stiahla zlý zákon o ochrane oznamovateľov, tzv. Lex Normalizácia. Už v piatok sme upozornili vládu, že zákon ktorý opäť zrýchlene a bez odbornej diskusie predkladá je zlý a prináša viac škody ako úžitku,” napísali predsedníci hnutia na sociálnej sieti.Podľa KDH by pôvodné znenie novely zákona zvýšilo možnosť prezradenia obsahu oznámenia, sťažilo postup nahlasovania korupcie či policajtom odobralo možnosť byť oznamovateľmi. Hrozbu taktiež vidia v spätnom posudzovaní štatútu oznamovateľa neskôr v čase.

Vláda mala pôvodne v zámere schváliť novelu Trestného zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Z pôvodného návrhu vyplýva, že ochrana oznamovateľov závažnej protispoločenskej činnosti by už nemala byť poskytovaná príslušníkom Policajného zboru. V súvislosti s poskytnutím ochrany v rámci trestného konania sa v novele navrhuje zaviesť možnosť preskúmať rozhodnutia prokurátora o udelení ochrany zamestnancovi na žiadosť zamestnávateľa, informuje TASR.