Nečakaný incident: Smartfón explodoval v batohu žiaka počas vyučovania v Poľsku

Zdroj foto: ilustračné foto

V septembri vo viacúčelovej základnej škole v poľskom Suchowole došlo k nečakanému a prekvapujúcemu incidentu. Smartfón v batohu jedného zo žiakov explodoval, pričom sila výbuchu bola taká veľká, že batoh bol vymrštený a preletel niekoľko metrov cez triedu. Informácie o tomto neštandartnom prípade pochádzajú z miestnych správ a od hasičov.

 

K výbuchu a následnému samovznieteniu smartfónu došlo v priebehu vyučovacej hodiny. Hasiči uviedli, že telefón sa v čase incidentu nenačúval, a presné príčiny výbuchu zatiaľ nie sú známe. Zo zverejnených fotografií nie je možné určiť presný model smartfónu, ktorý bol zapojený do tohto incidentu.

Učiteľ, ktorý bol prítomný počas vyučovania, reagoval promptne a zodpovedne. Okamžite evakuoval žiakov z triedy a pomocou hasiaceho prístroja uhasil horiaci smartfón. Následne batoh, v ktorom sa výbuch udial, odniesol z areálu školy.

Hasiči prichádzajúci na miesto udalosti zabezpečili okolie a vyčistili miestnosť od dymu. Taktiež prevenciu otravy oxidom uhličitým meraním jeho koncentrácie, aby sa uistili, že nebude ohroziť žiakov a učiteľov pri budúcom vyučovaní.