Bruce Willis a jeho ťažká cesta s frontotemporálnou demenciou: Drží ho nad vodou osveta a láska jeho rodiny

Zdroj foto: FB Bruce Willis

Legendárny celosvetovo známy  herec Bruce Willis čelí nekompromisne krutej chorobe, ktorá ho postupne pripravuje o jeho vlastnú identitu. Bruce trpí frontotemporálnou demenciou, ochorením, ktoré postihuje jeho mozog a spôsobuje zmeny v jeho emóciách, osobnosti a komunikácii. Jeho život je teraz obklopený rodinou a súkromím, pretože tento hollywoodsky herec sa snaží čeliť náročnej ceste boja s touto ťažkou diagnózou.

 

Diagnóza, ktorá zasiahla celú rodinu

Bruce Willis (68) zostáva mimo verejnosti od chvíle, keď mu bola diagnostikovaná frontotemporálna demencia. Jeho manželka, Emma Heming, sa rozhodla prehovoriť o tomto ťažkom období v ich živote počas relácie „Today“. Heming sa aktuálne angažuje v podpore týždňa osvety o frontotemporálnej demencii, aby pomohla ľuďom pochopiť, že v tomto boji nie sú sami. V relácii prehovorila otvorene o dňoch, ktoré Willis momentálne prežíva a o výzvach, ktoré ich rodina čelí.

Frontotemporálna demencia je oveľa komplexnejšia než len problémy so spomienkami, ako pri Alzheimerovej chorobe. Ochorenie postihuje aj schopnosť pohybu, reči a schopnosť chápať realitu a súvislosti. Výzvou je, že pacienti s touto diagnózou často nemusia byť schopní uvedomiť si, čo sa s nimi deje, pretože ochorenie ovplyvňuje aj sebapoznávanie.

 

Cesta k diagnóze a zmätok

Diagnostikovať frontotemporálnu demenciu je náročné a môže trvať dlhý čas. Willis a jeho rodina sa preto stretli s rôznymi, niekedy dokonca chybnými diagnózami, ako napríklad depresia alebo bipolárna porucha. Až tento rok dostal Bruce Willis konečnú diagnózu frontotemporálnej demencie.

 

Manželka Emma Heming Willis: Partnerka v starostlivosti

Manželka Brucea Willisa, Emma Heming, je aktívne zapojená do starostlivosti o herca. Pomáha mu v každodenných aktivitách a udržuje komunikáciu s rodinou a svetom. Taktiež sa snaží šíriť osvetu o tomto ochorení a odstrániť spoločenské stigma spojené s demenciou. Heming verí, že vzdelávanie verejnosti je dôležité, aby sa iné rodiny cítili podporené v rovnakých ťažkých situáciách.

 

Frontotemporálna Demencia: Diagnóza s túžbou po vedomostiach

Frontotemporálna demencia je neurodegeneratívne ochorenie, ktoré postihuje mozog. Pacienti s touto diagnózou čelia postupnému strácaniu osobnosti, komunikačným problémom a emocionálnym zmenám. Priemerne prežijú 6-8 rokov s touto diagnózou, pričom u niektorých pacientov sú príznaky ešte výraznejšie a prežijú len krátko. V niektorých prípadoch môže byť ochorenie dedičné.

Bruce Willis zostáva symbolom mnohých filmov a príbehov, ale teraz je aj symbolom boja s touto neľahkou chorobou. Jeho manželka a rodina sa pokúšajú pomôcť v šírení informácií o frontotemporálnej demencii, aby ľudia lepšie pochopili výzvy, s ktorými sa pacienti a ich rodiny stretávajú. Mimo to však Willis zostáva príkladom trpezlivosti, lásky a odolnosti pre svoju rodinu.