Nařízení končí na silvestra. Vláda dnes projedná, zda armáda pomůže s covidem i v roce 2021

ZDROJ FOTO: Ministerstvo obrany

Současná protiepidemická situace je intenzivní nejen pro občany, vládu, záchranné služby, hygienické stanice, ale také pro armádu. Na pondělní vládu putuje vládní nařízení o použití armády k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru. Vnitro a obrana navrhují prodloužit nařízení do poloviny roku 2021. Důvod je jasný, přetrvávající komunitní šíření nákazy v populaci.

Podle předkládací zprávy dokumentu je zapotřebí nadále tuto mimořádnou situaci řešit ve spolupráci s Armádou ČR. „Zejména s ohledem na náročnost operativního řízení při organizaci a zajišťování hromadných testování populace je pak třeba i nadále pro tyto účely posílení Ministerstva zdravotnictví a krajských hygienických stanic,“ je dále uvedeno v dokumentu, který předkládají ministerstva vnitra a obrany. Složky Armády ČR budou tak moci nadále být využity při pomoci Ministerstvu zdravotnictví, krajským hygienickým stanicím a zdravotním ústavům „k odvracení nebo omezení bezprostředního působení rizik pro bezpečnost a veřejné zdraví v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2,“ je uvedeno v právním dokumentu.

Armáda ČR byla nasazena pro provádění epidemiologického šetření již v první vlně epidemie.  Zároveň byly v činnosti odběrové týmy sestavené z vyčleněných vojáků z povolání. „Bylo proto žádoucí ponechat možnost posílení těmito silami a prostředky Armády ČR i při částečném odeznění první vlny epidemie a zejména pro případné vypuknutí vlny druhé,“  uvádí důvodová zpráva s tím, že na tomto základě vláda v červenci roku 2020 přijala nařízení, kterým povolala až 68 vojáků v činné službě na pomoc při zvládání epidemie. Jenže toto nařízení je platné jen do konce roku 2020. Tedy v lednu už by taková pomoc od Armády ČR nebyla právně ukotvená. „Na základě tohoto podnětu Ministerstva zdravotnictví a po následné konzultaci s tímto resortem navrhují ministerstva vnitra a obrany prodloužení platnosti tohoto nařízení vlády do poloviny roku 2021,“ uvádí dokument.

Dokument rozebírá i možná rizika, která by vznikla v momentě nepřijetí předmětného nařízení. V tomto případě pak „hrozí situace, kdy orgány veřejného zdraví nebudou schopny vlastními silami a prostředky garantovat účinné vyhledávání kontaktů pozitivně identifikovaných osob,“ jsou specifikována rizika s tím, že dalším potenciálním problémem by mohlo být, že „poskytovatelé zdravotních služeb nebudou schopni provádět odběry biologického materiálu k diagnostickým testům v adekvátním objemu“.

Ministerstva se tak domnívají, že na základě těchto možných scénářů by protiepidemická opatření tak mohla být nedostatečná a neefektivní.