Na železnici dějou se věci: Ministr Havlíček se zastal postupu proti firmám, které porušují smlouvy se státem

Server Vysokáhra.cz se podíval na konkrétní záležitost odehrávají se v železničním sektoru.  Týká se systému tzv. blacklistů dceřiné společnosti ČD – ČD Cargo. Téma je totiž mediálně přetřásáno již několik měsíců, a to to již od doby, kdy se na tento blacklist dostala skupina Rail Invest bratří Šušků, jeden z bývalých velmi významných dodavatelů Carga. Milník nastává právě nyní, kdy se za tzv. systém institutu nespolehlivého dodavatele (blacklist) postavil oficiálně i ministr dopravy Karel Havlíček.

A o čem je vlastně řeč? Blacklist je seznam společností, se kterými zadavatel měl historicky špatné zkušenosti, především díky závažnému porušení smlouvy ze strany dodavatele. Pro tyto podniky to pak znamená výrazné znevýhodnění, automaticky jsou pak totiž vyřazovány z veřejných zakázek. Není překvapením, že tyto společnosti jsou pak mezi prvními, kteří proti tomuto systému veřejně vystupují a brojí za jeho zrušení soudní cestou. Zastánci pak naopak poukazují na výhody, který takový systém přináší – lze tak snáze předejít další problémové spolupráci.

Do povědomí se systém blacklistů dostává poprvé výrazněji až nyní, kdy se na seznam dostala skupina Rail Invest bratří Šušků, tedy Ostravské opravny a strojírny (OOS) a Traťová strojní společnost, která byla v minulosti významným dodavatelem společnosti ČD Cargo. Nicméně spolupráce skončila poté, co skupina Rail Invest začala porušovat smlouvy týkající se dodávek, oprav a pronájem vagonů. V současné době se vedou soudní spory v celkové hodnotě jedné miliardy a od té doby holding postup ČD Cargo vytrvale napadá.

Ministr Havlíček stojí za blacklisty

Minulý týden se však za smysluplnost blacklistu ČD Cargo postavil i samotný ministr dopravy Havlíček. Opoziční poslanec Karel Krejza z ODS jej totiž písemně interpeloval v Poslanecké sněmovně s tím, zda tzv. institut nespolehlivého dodavatele (blacklist) má jeho podporu. „Ano, má moji podporu“, zněla jasná odpověď ze strany ministra a ve svém zdůvodnění pokračoval:  „Pokud smluvní strana poruší podmínky uzavřené smlouvy, lze důvodně očekávat, že tak učiní i v budoucnu. Uzavírání nových smluv s nespolehlivými dodavateli by mohlo být v rozporu s péčí řádného hospodáře a mohlo by vést k poškození zadavatele“, uvedl v odpovědi na interpelaci a odkazoval k zákonu o zadávání veřejných zakázek, který umožňuje zadavateli mimo jiné vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost v souvislosti s předchozími zkušenostmi. „Co se týká konkrétně ČD Cargo, a.s. tak ta institut nezpůsobilých obchodních partnerů, se kterými společnost nevstupuje do nových obchodních vztahů, uplatňuje,“ uvedl Havlíček.

Lounská vagonka se zmítá v problémech

Poslanec za ODS ale svůj dotaz rozvedl a v rámci interpelace jej také zajímalo, zda by ČD Cargo nemělo specializované zaměstnance na opravu vagónů převést pod státní podnik a také, zda existuje cesta, jak stabilizovat situaci v lounské vagonce, již vlastní výše zmíněná Traťová strojní společnost bratří Šušků. Kolem lounské opravny a výrobny železničních vozů to dlouhou dobu totiž vře. Po změně vlastnických struktur v podniku dochází k propouštění zaměstnanců, nejsou zakázky a práce. Problémy s výrobou jsou spjaté právě s převzetím areálu firmou bratří Šušků, která je na black listu u ČD Cargo a nemá odbyt pro své práce a výrobky. Legendární vagonka, v níž pracovalo několik set lidí a byla oporou v zaměstnanosti celého okresu, tak pomalu skomírá.

Havlíček na dílčí otázky odpověděl, že se dceřiná společnost Českých drah snaží zajistit opravy a údržbu zejména vlastními silami. Když přišla řeč k možné stabilizaci situace v lounské vagonce, tak tam ministr připustil, že situace je komplikovaná a velmi spletitá. V první řadě zdůraznil, že zachování pracovních míst je závislé na vedení samotného podniku. „Nadto doplňuji, že aktuální situaci v lounské vagonce nelze spojovat se společností ČD Cargo, a.s., která bez ohledu na změnu majitele, omezila spolupráci v dřívější době, a to především z důvodu změny spektra prováděných činností, které vzešlo historicky z reorganizace původní společnosti Legios (resp. původně Lostr Louny),“ uzavřel ministr.

Situaci budeme i nadále sledovat.