Na dianie vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a odvolanie jej generálneho riaditeľa Strapka si treba posvietiť

Zdroj foto: reprofoto

Kresťanskí demokrati KDH upozorňujú na situáciu vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VŠZP) a odvolanie jej generálneho riaditeľa. Úradujúci minister zdravotníctva, Michal Palkovič, požadoval racionalizačné opatrenia od vedenia štátnej poisťovne, ale podľa KDH nie je jasné, či tieto opatrenia neobmedzia úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti. KDH taktiež kritizuje spôsob, akým bol generálny riaditeľ odvolaný a vyzýva ministerstvo na predstavenie zabezpečenia vyrovnaného hospodárenia v rezorte. Strana bude sledovať ďalšie kroky ministerstva v súvislosti s VŠZP, ktorá čelí finančným problémom a nedôslednému rozpočtovaniu príjmov a výdavkov. Zlá finančná situácia ovplyvňuje nielen štátnu zdravotnú poisťovňu, ale aj súkromné poisťovne.

KDH venujú pozornosť situácii vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni VŠZP a nedávnemu odvolaniu jej generálneho riaditeľa. Úradujúci minister zdravotníctva, Michal Palkovič, požadoval od vedenia štátnej poisťovne racionalizačné opatrenia, no KDH vyjadruje obavy, či tieto opatrenia neobmedzia úroveň alebo rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Strana poukazuje na chýbajúce systémové racionalizačné opatrenia týkajúce sa cenotvorby v ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti, ako aj na celkové rozpočtované zdroje v zdravotníctve.

Peter Stachura, expert KDH na zdravotníctvo, reagoval na odvolanie generálneho riaditeľa VŠZP, ktoré označil za nepochopiteľné. „Odvolaný generálny riaditeľ Strapko upozornil na to, že ministerstvo zdravotníctva od štátnej poisťovne žiadalo zastavenie hradenia liekov na výnimky, čo by spôsobilo vážne hazardovanie s osudmi tisícov ľudí odkázaných na túto liečbu. KDH odmieta takýto návrh riešenia problémov zo strany ministerstva. Rovnako odmietame, aby sa generálny riaditeľ štátnej zdravotnej poisťovne odvolával telefonicky, počas plánovanej dovolenky,“ uviedol Stachura.

Strana KDH bude pozorne sledovať, akým smerom sa bude uberať VŠZP po odvolaní generálneho riaditeľa a čo naznačí výber nového vedenia. Zároveň upozorňujú na problém výmeny vedenia poisťovne len krátko pred voľbami, pričom verejnosti nie je známe, ako bude vyzerať rozpočet zdravotníctva na rok 2024 a ako sa dofinancuje rok 2023.

„Od ministra očakávame návrh zabezpečenia vyrovnaného a predvídateľného hospodárenia v rezorte a nie len delegovanie problému na nižšie úrovne. Tiež sa pýtame, či je v záujme občanov, aby úradnícka vláda výrazne oslabila štátnu zdravotnú poisťovňu uprostred prepoisťovacej kampane, lebo tak môže spôsobiť ďalší odliv jej poistencov. Rovnako chceme vedieť, či za týmto rozhodnutím nie je aj váhavý postoj doterajšieho vedenia všeobecnej zdravotnej poisťovne zazmluvniť ústavnú zdravotnú starostlivosť v súkromnej nemocnici Bory, na ktorú v tohtoročnom rozpočte nie sú peniaze,“ zdôraznil Stachura.

KDH sa zameria na sledovanie ďalších krokov ministerstva zdravotníctva, ktoré má povinnosť zastupovať verejný záujem a zabezpečiť stabilnú situáciu vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Strana upozorňuje, že zlá finančná situácia v štátnej zdravotnej poisťovni je dôsledkom nedôsledného rozpočtovania príjmov a výdavkov poisťovne. Problematiku nízkych odvodov ekonomicky aktívnych osôb, zvýšených nákladov na mzdy zdravotníkov a voľnejšieho prístupu k inovatívnym liekom KDH vníma ako kritický problém, ktorý spôsobil nerovnováhu nielen v štátnej zdravotnej poisťovni, ale aj v súkromných poisťovniach, ktoré sú taktiež konfrontované so stratami.

Strana KDH zdôrazňuje dôležitosť zabezpečenia adekvátnej starostlivosti pre občanov a vyzýva ministerstvo zdravotníctva, aby neodkladne predstavilo plány na vyrovnané hospodárenie v zdravotníctve a zabezpečilo predvídateľné financovanie nielen pre rok 2023, ale aj pre nasledujúce obdobie. Rovnako chce KDH zabezpečiť, aby výmena vedenia štátnej poisťovne bola riadená transparentne a zohľadňovala verejné záujmy a potreby pacientov.

V kontexte blížiacich sa parlamentných volieb bude Kresťanská demokracia dbať na to, aby otázky týkajúce sa zdravotníctva boli v centre politických diskusií a aby sa hľadali udržateľné a kvalitné riešenia pre zlepšenie situácie vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni aj v celom slovenskom zdravotníctve.