Místo 50 tisíc vrátit téměř milion? Nezákonné exekuce šokují! Víme, jak se bránit

Zdroj foto: pixabay (free for commercial use)
Nezákonné exekuce? Ano, bohužel, i v dnešní době se můžeme setkat s nekalými praktikami úvěrových společností, které překračují hranice platných právních předpisů a etických standardů. Jak však efektivně odolat těmto nekalým praktikám a hájit svá práva?

V Česku se mnoho lidí dostává do nepříjemností způsobených nespravedlivou exekucí a mnohdy o tom ani neví. Exekuce je soudní nástroj, který umožňuje vymáhání pohledávek věřitele prostřednictvím soudního rozhodnutí. Při nezákonné exekuci mohou vzniknout různé problémy, které porušují práva dlužníka a mohou být protiprávní.

Lidé, kteří mají zkušenost s nespravedlivou exekucí se však mohou bránit, a nakonec získat své peníze i zpět, upozorňuje nezisková organizace Člověk v tísniprojekt ExekutorMáSmůlu.cz, jejichž klienti vyhráli desítky soudních sporů se společnostmi, které půjčují peníze velmi draze.

Pan Milan se z 50 tisíc dostal téměř na milión

Pan Milan se před létem v roce 2014 měl stěhovat, na nutné výdaje si chtěl vzít půjčku 50 tisíc korun. Sjednal si ji u společnosti Profi Credit Czech, ale těsně před čerpáním si to rozmyslel. Poskytovatel s argumentem, že peníze už jsou připravené, ho přiměl si půjčku nakonec vzít. S tím podepsal smlouvu k revolvingovému úvěru s rozhodčí doložkou na 36 měsíců se splátkami 4 200 korun, tedy závazkem uhradit celkem více jak 150 tisíc.

Jenomže záhy pan Milan změnil zaměstnání – nechtěl kvůli sezónní práci ve stavební firmě trávit zimu jen na úřadu práce, klesl mu i tak ale příjem a dostal se do prodlení. Snažil se s věřitelem komunikovat, aby mu splátky dočasně snížil, ale bezúspěšně. Naopak společnost poměrně rychle podala žalobu k rozhodčímu soudu, aby bylo zahájeno exekuční řízení. Srážet ze mzdy mu exekutor začal v červenci 2015,“ popisuje případ klienta Člověk v tísni s tím, že když měl Milan splaceno 500 tisíc, tak si toho všiml zaměstnavatel i účetní. „Na exekuci jsem měl finálně zaplatit ještě téměř jednou tolik. Celkově 988 tisíc. Když se dozvěděli, kolik jsem si vlastně půjčil, zdálo se jim to nezákonné a doporučili mi, abych se obrátil na Člověka v tísni,“ vzpomíná. A dobře udělal. Organizace mu pomohla podat v roce 2019 návrh na zastavení exekuce, které soud vyhověl. Deklaroval, že se celá úvěrová smlouva příčí dobrým mravům.

„My jsme vyzvali Profi Credit, ať klientovi vrátí z titulu bezdůvodného obohacení i zbývající peníze nad rámec půjčeného. Přesněji 360 tisíc,“ popisuje Kristýna Dolejšová Kabelová, advokátka spolupracující s Člověkem v tísni. Společnost se však mimo jiné mylně hájila tím, že pohledávka je již promlčená, a nabízela dohodu o narovnání – necelých 73 tisíc korun. Na to ale nepřistoupili. Následně jim opět soud dal za pravdu.

Nemravní exekuci od Profi Credit soud zastaví

Pokud máte starší smlouvu u Profi Credit, je dost pravděpodobné, že i vaši nemravně předraženou exekuci soud zastaví a vy můžete být úspěšní i s požadavkem na vrácení vašich peněz. Napadnout se dají zpětně i již zaplacené exekuce,“ vyzývá vedoucí programu Dluhové poradenství Daniel Hůle.

Projekt Exekutor má smůlu dále konstatuje, že se na ně velice často obracejí lidé právě s úvěry od společnosti Profi Credit. Ta totiž velice často vede protiprávní exekuce, které je možné zastavit. Důvody pro zastavení mohou být i příliš vysoké úroky či pokuty v úvěrových smlouvách.

Takové společnosti se mohou dopouštět nespravedlivých nebo nezákonných postupů při poskytování úvěrů. Často zneužívají nevýhodnou finanční situaci lidí a vytvářejí podmínky, které jsou pro klienty nevýhodné. Mezi znaky takových institucí patří již zmíněné vysoké úrokové sazby, skryté poplatky a náklady, nebo nízká transparentnost. Často se takové neeticky jednající organizace zaměřují na zranitelné skupiny jednotlivců, kteří mají omezený přístup k tradičním finančním službám.

Je důležité si být vědom rizik spojených s úvěrovými transakcemi a vybírat důvěryhodné finanční instituce. V případě pochybností by měl klient konzultovat s právníkem nebo finančním poradcem.