Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny: Nezamestnanosť v apríli klesla o 0,21%

Zdroj foto: Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, uviedlo, že nezamestnanosť v apríli na Slovenku takmer vo všetkých krajoch poklesla o 0,21%. Úrady práce sociálnych vecí a rodiny ponúkajú absolventom škôl rôzne projekty, rekvalifikačné kurzy zdarma, sprostredkovanie pracovnej pozície, odborné poradenstvo. Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Ľudské zdroje.

Nezamestnanosť na Slovensku v apríli opäť klesla, podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol úroveň 4,08 %. Medzimesačne tak došlo k poklesu o 0,21 %. Nezamestnanosť išla dolu v takmer všetkých krajoch. Najvyšší pokles bol v Košickom kraji, v Bratislavskom kraji hodnota PDU ostala od minulého mesiaca nezmenená. Na pozitívny vývoj nezamestnanosti na Slovensku majú vplyv aj viaceré projekty ministerstva práce, ako napríklad Prax pre mladých alebo Aktivačné práce.

Absolventi škôl si môžu nájsť uplatnenie na trhu práce aj cez projekty úradov práce. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny Vám ponúkajú viacero nástrojov a služieb, ktoré vám môžu uľahčiť cestu k zamestnaniu. Okrem sprostredkovania pracovných pozícií a odborného poradenstva vám môžu poskytnúť finančnú pomoc pri rozvoji vašich zručností a doplnení vzdelania.

Úrady práce vám pomôžu ako absolventovi strednej alebo vysokoškolskej školy s hľadaním zamestnania. Na webovej stránke sluzbyzamestnanosti.gov.sk nájdete širokú ponuku pracovných pozícií. Môžete si vytvoriť vlastný profil a aktivovať agenta, ktorý vám automaticky vyhľadáva pracovné ponuky zodpovedajúce vašim schopnostiam.

Úrady práce poskytujú odborné poradenstvo pri výbere vhodnej pracovnej pozície. Ak chcete rozvíjať svoje zručnosti a vzdelanie, úrady práce vám môžu poskytnúť finančnú pomoc absolvovať kurzy na rozvoj kľúčových kompetencií alebo bezplatného odborného rekvalifikačného kurzu.

Pre získanie týchto služieb úradu práce sa musíte zaregistrovať ako uchádzač o zamestnanie. Pri prvej návšteve úradu si so sebou treba priniesť občiansky preukaz, kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a potvrdenie o dobe štúdia.

Absolventi vysokej školy môžu získať povinné zdravotné poistenie hradené štátom ak požiadajú o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 10 dní od skončenia štátnej skúšky. Absolventi strednej školy sa považujú za nezaopatrené dieťa do 31. augusta toho roku, v ktorom ukončili štúdium. Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Ľudské zdroje.

Blížia sa letné prázdniny a študenti stredných a vysokých škôl, začínajú s brigádami.  Ak chcete brigádovať, je dôležité mať uzatvorenú písomnú dohodu, v ktorej sú uvedené nasledujúce skutočnosti: dohodnutá práca, presný popis práce, ktorú si dohodol s zamestnávateľom, dohodnutá odmena: suma alebo spôsob výpočtu odmeny za vykonanú prácu.