VšZP je v strate po prvom štvrťroku 50,2 milióna eur

Zdroj foto: reprofoto

Michal Palkovič Minister zdravotníctva požiadal Dozornú radu štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne VšZP, aby do desiatich dní predložila návrh opatrení na zvrátenie rastu dlhu poisťovne. Očakáva, že opatrenia budú spĺňať parametre, ktoré v minulosti musel spĺňať ozdravný krízový plán. Informovalo Ministerstvo zdravotníctva SR. VšZP je podľa údajov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou po prvom štvrťroku v strate 50,2 milióna eur.

 

V minulom roku VšZP skončila v strate 153,8 milióna eur. Minister Palkovič preto požiadal Dozornú radu VšZP, aby predložila návrh opatrení na zvrátenie rastu dlhu poisťovne. Očakával, že opatrenia budú spĺňať parametre, ktoré v minulosti musel spĺňať ozdravný krízový plán.

Návrh opatrení má rada vypracovať v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR, Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a rezortom zdravotníctva. Palkovič okrem toho požaduje aj realizáciu zmluvného auditu.

Rezort ozrejmil, že Palkovič o návrh opatrení požiadal po rokovaní dozornej rady, kde nedostal uspokojivé odpovede na otázky k problematike. „Požiadal o poskytnutie informácií o tom, aké kroky uložili manažmentu VšZP na tento rok, aby sa zvrátil trend narastajúceho negatívneho základného imania. Minister dozornú radu tiež požiadal o poskytnutie informácií o tom, či a kedy dala urobiť zmluvný audit, alebo či si vyžiadala informácie o ex-ante kontrolách pred podpisom zmlúv,“ uviedlo ministerstvo.

Palkovič zároveň členov rady informoval, že je pripravený zrealizovať jednu preddavkovú platbu, ktorá pokryje náklady na analýzu stavu príjmov poisťovne od ekonomicky aktívnych osôb a nákladov na úhradu liekov. „Podmienkou je však vypracovanie návrhu krízových opatrení Dozornou radou VšZP s cieľom dodržať obchodno-finančný plán a tzv. prerozdeľovaciu vyhlášku,“ dodalo ministerstvo. Docieliť sa tak má, aby sa poskytovatelia zdravotnej starostlivosti neobávali neskorých úhrad. „Tým sa zároveň docieli, že pre pacientov bude zabezpečená adekvátna a dostupná zdravotná starostlivosť,“ doplnil rezort.

VšZP je podľa údajov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou po prvom štvrťroku v strate 50,2 milióna eur. Generálny riaditeľ VšZP Richard Strapko deklaruje, že likvidita poisťovne je zabezpečená, rovnako ako zdravotná starostlivosť pre poistencov.