Marián Ďuriš z REPUBLIKY prezradil strategické priority strany pre nadchádzajúce voľby. „Čo hovoríme, to robíme“

Zdroj foto: FB Marián Ďuriš

Významný člen predsedníctva REPUBLIKY a líder tímu pre zahraničné záležitosti, Marián Ďuriš, sa exkluzívne vyjadril pre Vysokú hru, o prípravách strany na nadchádzajúce voľby a jej hlavných strategických prioritách. V rozhovore priblížil, ako sa strana zameriava na získanie voličskej podpory a akým spôsobom plánuje posilniť transparentnosť a zodpovednosť vo vládnutí. Ďuriš uviedol, že si nekupujú mediálny priestor, ako iné strany. „Čo hovoríme, to robíme. Konzistencia, čitateľnosť, autenticita a srdce, ktoré bije pre Slovensko“.

 

Ako sa Vaša strana pripravuje na nadchádzajúce voľby? Aké sú Vaše strategické priority a aké kroky podnikáte na získanie voličskej podpory?

 V tomto období už môžeme hovoriť o plnení stratégie, ktorá bola zodpovedne pripravená a dnes je úspešné vykonávaná. Nie sme schopní „kúpiť si“ mediálny priestor ako iné strany s otáznym pozadím, ktoré na nás lezú pomaly aj z chladničky. Preto naša priorita je byť v regiónoch, vyjadrovať naše postoje a predstaviť riešenia ako von z týchto ťažkých časov. Byť v regiónoch je základný pilier našej identity, ktorá je nám vlastná. Žiadne virtuálne témy. Ale reálny život s ľuďmi a práca pre ľudí. 

 

Čo robí Vaša strana pre zlepšenie života občanov? Aké konkrétne politiky a opatrenia navrhujete, ktoré by mohli pozitívne ovplyvniť našu krajinu?

Republika je dnes opozičnou stranou a napriek tomu sa podarilo dosiahnuť niekoľko významných úspechov. Hotovosť sme ochránili a ústavne zakotvili. Transparentnosť volieb sme zvýšili. Boli sme významným činiteľom v téme referenda, ako aj ochrany práv a slobôd občanov počas tzv. pandemického obdobia. V zahraničí je Republika rešpektovaný partner, naša medzinárodná komunikácia je bezprecedentne na najvyššej úrovni a zároveň prísľubom do budúcna. Hlavné ciele ako zlepšiť život občanov sú známe. Hovoríme o nich nahlas, zreteľne a najviac sa ich dá splniť v rámci exekutívnej pozície. 

 

Ako by Vaša strana zabezpečila transparentnosť a zodpovednosť vo vládnutí? Máte plány na boj proti korupcii a zlepšenie verejnej správy? 

Protikorupčný pilier máme dôkladne rozpracovaný. Je dôležité, aby občania nezažívali podobné veci ako za posledných vlád. Mnohé o boji s korupciou len rečnili, ale nič v rámci zodpovedného vládnutia neurobili. Alebo robili opak. Veď si spomeňme na záhadnú firmu, ktorá zázračne zbohatla na testoch. Niečo také sa už nesmie diať. My sme Slovensko nerozkradli. My sme Slovensko ani nikdy nezradili a nesklamali. Preto Republika v tomto ohľade vychádza najviac autenticky a dôveryhodne. 

 

Prečo by mali voliči voliť Vašu stranu? Aké sú Vaše hlavné priority a čo Vás odlišuje od ostatných politických strán? 

Čo hovoríme, to robíme. Konzistencia, čitateľnosť, autenticita a srdce, ktoré bije pre Slovensko. Pracujeme a hlasujeme rovnako na slovenskej, európskej i medzinárodnej úrovni. Je to dvojitá istota. Po prvé, hlas občanov neprepadne a nezostane mimo parlamentu. Po druhé, po voľbách neotočíme. 

 

Ako hodnotíte súčasný stav našej krajiny a aké kroky by podľa vás boli potrebné na jej zlepšenie? Ktoré oblasti si vyžadujú najväčšiu pozornosť? 

Každý občan cíti, že situácia po nekompetentných vládach nie je dobrá. Preto hlavné priority sú tie, ktoré treba riešiť urgentne. Sem patrí napr. zdravotníctvo, infraštruktúra, školstvo, energetika a zdravie verejných financií. A to všetko musí byť podložené suverenitou v rozhodovaní, ako aj krokmi, ktoré sú v súlade s mienkou občanov a slúžia pre občanov. 

 

Aké rezorty sú Vašou prioritou, spadá do Vašich volebných priorít doprava a bezpečnosť/obrana? 

Každú oblasť zastrešujú odborné tímy pripravené personálne, programovo a strategicky. To znamená, že vypracovali zásadné dokumenty s riešeniami, ktoré delegovaní ľudia budú mať schopnosť a znalosti presadzovať. Myslím, že každý rezort si zaslúži primeranú pozornosť a má svoju dôležitosť v celku, ktorý dotvára všeobecný obraz štátu. Všetko ostatné závisí od volebného úspechu a potenciálnej účasti vo vládnej koalícii.