Heger podporí obnovu chrámu Zosnutia presvätej Bohorodičky v Klokočove: Duchovné dedičstvo národa na prvom mieste

Zdroj foto: FB Eduard Heger

Pri nedávnej návšteve Košíc neobišiel bývalý predseda vlády Eduard Heger duchovného pastiera gréckokatolíckej cirkvi – arcibiskupa a eparchiálneho biskupa Cyrila Vasiľa. Toto výnimočné stretnutie prinieslo nielen duchovnú inšpiráciu, ale aj diskusie o obnove historického chrámu Zosnutia presvätej Bohorodičky v Klokočove. Vladyka Cyril Vasiľ ocenil finančnú podporu z rezervy premiéra, ktorá prispeje k zachovaniu tohto významného pútnického miesta pre tisícky veriacich.

 

Pri svojej návšteve v Košiciach nezabudol Eduard Heger na dôležitú zastávku, stretnutie s gréckokatolíckym arcibiskupom a eparchiálnym biskupom Cyrilom Vasiľom. Tento duchovný pastier je známy svojou múdrosťou a inšpiratívnym prístupom k životu, čo si predseda vlády veľmi váži. Ich dlhé rozhovory priniesli nové myšlienky a nápady na budúcnosť.

Medzi témami, o ktorých hovorili, bola aj obnova chrámu Zosnutia presvätej Bohorodičky v Klokočove. Chrám, bohatý na históriu a duchovný význam, potreboval podporu a investície, aby mohol naďalej slúžiť tisíckam pútnikov a veriacich. Eduard Heger s radosťou oznámil, že peniaze z rezervy premiéra, vyčlenené na začiatku tohto roka, pôjdu práve na obnovu tohto chrámu.

Vladyka Cyril Vasiľ vyjadril svoju vďaku za túto finančnú podporu a ocenil snahu vlády o zachovanie a obnovu duchovného dedičstva Slovenska. Strecha chrámu, ktorá bola jednou z priorít, tak dostane nový život a pritiahne ešte viac návštevníkov, ktorí si prídu oddýchnuť a posilniť svoju vieru.

Toto stretnutie s duchovným vodcom bolo pre predsedu vlády výnimočným zážitkom, ktorý ho inšpiroval k ešte väčšej snahy o spoluprácu a porozumenie medzi štátnymi inštitúciami a cirkvou. Silná duchovná základňa je pre Slovensko dôležitá, a preto bude vláda naďalej podporovať projekty, ktoré pomáhajú zachovať a rozvíjať náboženské miesta a tradície.