Konečne sa záchranári dočkajú! Ministerstvo im venuje viac peňazí!

Záchranári vítajú návrh rezortu zdravotníctva, ktorý má priniesť viac peňazí pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR.

 

Pre TASR to uviedla jeho hovorkyňa Alena Krčová. Operačné stredisko je podľa jej slov dlhodobo podfinancované, čo ovplyvňuje nielen jeho ďalší rozvoj a udržateľnosť, ale aj personálne zabezpečenie.  Podľa novely zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá má zmeny priniesť, sa má záchranárom zvýšiť príspevok z ročného prerozdeľovania poistného. „Navrhovanú zmenu jednoznačne vítame, zvýšenie koeficientu z 0,35 percenta na 0,45 percenta je pre nás v súčasnej situácii kľúčové pre ďalšie zabezpečenie prevádzky,“ uviedla hovorkyňa. Účinnosť novely ministerstvo navrhuje od 1. januára 2023.

 

Krčová podotkla, že operačné stredisko je súčasťou kritickej infraštruktúry štátu a prostredníctvom ôsmich krajských operačných stredísk zabezpečuje príjem tiesňového volania na linke 155. Riadi a koordinuje záchrannú zdravotnú službu. „Organizácia je však dlhodobo podfinancovaná, čo má dosah na jej rozvoj a udržateľnosť. Aktuálne je aj personálne poddimenzovaná a vzhľadom na neatraktívne finančné ohodnotenie hrozí ďalší odlev operátorov linky 155, na ktorých sú pritom kladené špecifické nároky,“ upozornila. Neriešenie problému môže podľa nej ohroziť dostupnosť prednemocničnej urgentnej zdravotnej starostlivosti pre občanov SR.

 

Podľa hovorkyne už v súčasnosti chýbajú na OS ZZS desiatky operátorov. „Ide o zdravotníckych profesionálov, ktorí musia zvládnuť enormnú psychickú záťaž, na základe odborných vedomostí a skúseností zhodnotiť zdravotný stav pacienta a ktorí manažujú celý systém neodkladnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti,“ priblížila. Rezort zdravotníctva skonštatoval, že naposledy sa výška príspevku menila v roku 2009 a súčasný stav absolútne nezodpovedá požiadavkám kladeným na samotnú prevádzku OS ZZS ani na vývoj platov či všeobecnému stavu na trhu práce. Z údajov rezortu vyplýva, že napríklad v roku 2020 dostalo OS ZZS zhruba 17 miliónov eur pri nákladoch vyše 20 miliónov eur, v roku 2021 dostalo zhruba 18 miliónov eur pri nákladoch vyše 21 miliónov eur.

 

ZDROJ: Teraz.sk

ZDROJ FOTO: Teraz.sk