Kamiónový kolaps na Slovensku. Štát zabudol na železnice. Posledná šanca na obrat?

Slovenské cesty a diaľnice sú dlhodobo enormne preťažené. Problémom nie sú len osobné vozidlá, ale predovšetkým nákladné autá, ktoré prepravujú najrôznejší tovar alebo materiál.

Bratislava – Slovenské cesty a diaľnice sú dlhodobo enormne preťažené. Problémom nie sú len osobné vozidlá, ale predovšetkým nákladné autá, ktoré prepravujú najrôznejší tovar alebo materiál. Existuje však cesta, ako slovenské cesty odľahčiť. Riešením je železničná preprava. Tá však potrebuje zo strany štátu podporu, aby bola k cestnej preprave konkurencieschopná. Štát sa však k železniciam obracia chrbtom.

Železničná nákladná preprava je pritom mnohonásobne účinnejšia než preprava kamiónová. Ďalším argumentom, ktorý hovorí pre podporu železníc je ekologickosť tejto prepravy. V porovnaní s inými druhmi prepravy sú totiž železnice najekologickejšie. Európska únia z tohto dôvodu železničnú prepravu veľmi podporuje. Železničná preprava je podľa nej jediným udržateľným spôsobom dopravy.

Rok 2021 bol zároveň vyhlásený Európskym rokom železníc. Práve v tomto roku má byť zvyšovanie povedomia o ekologickosti železničnej prepravy tak, aby bola v nasledujúcich rokoch viac využívaná, a to ako v rámci nákladnej, tak osobnej prepravy. Jedine tak bude možné dosiahnuť európskych cieľov Zelenej dohody, v rámci ktorej má byť v roku 2050 dosiahnutá uhlíková neutralita.

Stratova preprava

Zatiaľ čo v iných európskym štátoch idú politici podpore železníc naproti napríklad znížením alebo úplným zrušením poplatkov za železničnú infraštruktúru, slovenskí politici zatiaľ žiadne tieto kroky nerobia.
Situácia dokonca došla tak ďaleko, že napríklad preprava jednotlivých vozových zásielok, je prakticky dotovaná samotným prepravcom. ZSSK CARGO realizuje tieto prepravy prakticky s nulovým ziskom. Tento typ prepravy je totiž mimoriadne náročný na celkovú administratívu a organizáciu. Vlak sa totiž skladá z objednávok prepravovaných pre rôznych klientov. Práve preto je táto preprava z hľadiska plánovania veľmi náročná.

Rast kamiónov

ZSSK CARGO však nemôže dlhodobo prevádzkovať prepravu, ktorá bude stratová. Pokiaľ nedôjde k podpore jednotlivých vozových zásielok zo strany štátu, je možné, že bude slovenské CARGO nútené časom tieto objednávky prestať realizovať. V dôsledku toho by však okamžite obratom vzrástol podiel nákladnej cestnej prepravy. Už teraz je preťažená cestná sieť by zažila doslova kolaps.

Celoeurópsky trend

„Hlavný problém je v tom, že zámer Európskej únie si slovenská vláda skopírovala do svojich programových dokumentov, a tým sa to skončilo. Ak sme chceli na Slovensku posilniť nákladnú železničnú dopravu, mali sme najprv definovať systém fungovania dopravného trhu tak, aby zelenú dostali prepravy, ktoré neprispievajú k zahusteniu ciest a tvorbe kolón a sú šetrnejšie k životnému prostrediu,“ uviedol v médiách železničný expert Miloš Čikovský. Riešenie tejto situácie je pritom jednoduché. Slovensko by malo nasledovať celoeurópsky trend navyšovania železničnej prepravy. Štát by mal železničným prepravcom ponúknuť dostatočnú podporu na to, aby sa stali konkurencieschopnými cestnej preprave. Vďaka tomu by sa odľahčilo cestám aj životnému prostrediu.