Jsou binaurální rytmy klíčem k relaxaci, koncentraci a harmonii mozku a těla?

Binaurální rytmy jsou auditivní iluze, které manipulují s frekvencemi zvuku prezentovanými každému uchu zvlášť, vytvářejíce virtuální frekvenci ve mozku. Tato technika, objevená v roce 1839, se stala předmětem intenzivního výzkumu v souvislosti s jejich potenciálními účinky na mozek a tělo.
Zdroj foto: Pixabay.com (free for commercial use)
Plugin Seznam SSP
Tento typ reklamy nemůže být zobrazen s využitím shortcode

Binaurální rytmy jsou auditivní iluze, které manipulují s frekvencemi zvuku prezentovanými každému uchu zvlášť, vytvářejíce virtuální frekvenci ve mozku. Tato technika, objevená v roce 1839, se stala předmětem intenzivního výzkumu v souvislosti s jejich potenciálními účinky na mozek a tělo.

Binaurální rytmy jsou auditivní iluze, které vznikají, když jsou dvě odlišné zvukové frekvence prezentovány každému uchu zvlášť. Mozek potom vnímá třetí, virtuální frekvenci, která je rozdílem mezi oběma prezentovanými frekvencemi. Tyto rytmy jsou často používány ve spojení s poslechem stereofonního zvuku přes sluchátka.

„Pokud například posloucháte levým uchem tón 440 Hz a pravým uchem tón 444 Hz, binaurální tón, který uslyšíš je 4 Hz. Binaurální rytmus je slyšet, pokud je frekvence každého tónu ve tvých uších nižší než 1000 Hz a rozdíl mezi těmito dvěma tóny je menší než 30 – 35 Hz,“ uvádí příklad server relaxhudba.cz.

Proč se vlastně zkoumají binaurální rytmy?

Mohou totiž mít různé frekvence, které jsou spojovány s různými efekty na mozek a tělo. Některé studie a zprávy uvádějí, že binaurální rytmy mohou ovlivňovat mozkovou aktivitu a mohou být využívány pro různé účely.

Binaurální princip byl objeven již v roce 1839 německým fyzikem Heinrichem Wilhelmem Dovem. Existuje několik studií, které zkoumají účinky binaurálních rytmy na mozek a chování. Některé z těchto studií se zaměřují na potenciální vlivy binaurálních rytmů na relaxaci, snižování stresu, uvolnění napětí, podporu spánku, koncentraci a další aspekty kognitivních funkcí. Někteří lidé je používají jako součást své rutiny před spaním. Určité studie dále naznačují, že binaurální rytmy mohou mít vliv na psychický stav a náladu a ovlivnit různé stavy vědomí, včetně stavů meditace, lucidních snů nebo rozšířeného vědomí.

Autoři studií ve svém výzkumu často využívají nejmodernější zobrazovací a diagnostické technologie. Nejčastěji využívali EEG (elektroencefalogram). Jedna ze studií z roku 2022 ukazuje, že efekt je individuální, a odkazují se k tomu, že mozky každého z nás fungují odlišně. Lidé mohou reagovat různě na binaurální rytmy, a účinnost tedy může být individuální.

Binaurální rytmy jsou obvykle využívány ve formě zvukových nahrávek, které jsou poslouchány prostřednictvím sluchátek. Lidé je mohou používat jako součást meditace, relaxace nebo jiných praktik pro podporu psychického zdraví.