DÔLEŽITÁ SPRÁVA PRE FARMÁROV

ZDROJ FOTO: facebook.com/minagri.sr
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, uviedlo na svoje socialnej sieti status, ktorý začína slovami: ,,DÔLEŽITÁ SPRÁVA PRE FARMÁROV!"
Nariadenia, ktoré určujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych platieb, nadobudnú účinnosť 15. apríla tohto roka po ich prijatí vládou. Minister Vlčan sa na tom dohodol s premiérom Hegerom.
Znenie nariadení, ktoré budú účinné od tohto dátumu, si už teraz môžete pozrieť na našom webe:  http://bitly.ws/CB4N
PPA VYCHÁDZA V ÚSTRETY ŽIADATEĽOM
V rámci programového obdobia SPP 2023 – 2027 je povinnosťou žiadateľa o priame platby predkladať spolu so žiadosťou elektronickú evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov . Nakoľko bude potrebné, aby žiadatelia predkladali spomínanú evidenciu v jednotnom formáte, v prípade žiadostí o priame platby 2023 bude možné predkladať túto evidenciu až do 31. júla 2023.
PPA – Pôdohospodárska Platobná Agentúra pri všetkých žiadostiach o priame podpory administratívne skontroluje, či táto evidencia bola priložená k žiadosti do uvedeného termínu.  Údaje z tejto evidencie budú predmetom následných kontrol len v prípade tých žiadateľov, ktorých nahlásené plochy duplicitne deklarovali aj iní žiadatelia.
PPA bude preverovať iba tie časti nahlásených plôch, kde z predloženej evidencie bude vyplývať, že právny titul deklarujú viacerí žiadatelia a preverovať bude tiež žiadosti, ktoré sú predmetom podnetov. PPA si v procese kontroly k priamym podporám môže predmetné doklady žiadať podľa svojej potreby.
Pôdohospodárska platobná agentúra týmto rozhodnutím zjednodušuje podávanie žiadostí o priame podpory. Uplatnenie tejto zmeny bude mať zároveň pozitívny vplyv na rýchlosť pri vydávaní rozhodnutí.