Daň z nemovitosti v Česku: Jak se spočítá a kdy ji platit? Vše, co potřebujete vědět!

ZDROJ FOTO: Pixabay.com (free for commercial use)

Daň z nemovitosti je povinná daň, kterou mají povinnost platit vlastníci nemovitostí, jako jsou domy, pozemky nebo byty. Podle naší legislativy je daňové přiznání podáváno vždy na příští rok dopředu, a termín pro jeho podání na rok 2023 byl stanoven do 31. ledna, píše server Finanční správa.

Kdo by měl podat daňové přiznání? Především každý, kdo v minulém roce nabyl nebo pozbyl nějakou nemovitost, nebo pokud byla zaznamenána nová změna na vašem pozemku. Pokud jste v roce 2022 prodali, darovali nebo přišli o veškeré své nemovitosti, je zákonem stanoveno, že musíte tuto skutečnost ohlásit finančnímu úřadu. Dbejte také na to, že pokud došlo ke revizi katastru nemovitostí a změnila se velikost vaší parcely, musíte tuto informaci uvést v přiznání. Přístavby nebo demolice částí nemovitosti je také nutné uvádět. Pokud jste v minulých letech již podávali přiznání a nedošlo ke žádným změnám jak na vaší straně, tak na straně správy, nemusíte tato povinnost se vás tedy již netýká.

Nicméně, proč se dnes věnujeme tomuto tématu? Především proto, že se blíží 31. květen, což je poslední termín pro úhradu této daně. Informace o platbě by vám měly být doručeny formou složenky na vaši adresu, nebo prostřednictvím datové schránky. „Samotná daň z nemovitých věcí pro rok 2023 se platí do konce května, v případě roční daně nad 5 000 korun potom ve dvou stejně vysokých splátkách během května a listopadu,“ řekla Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars pro server e15 finexpert. Pro poplatníky provozující zemědělskou výrobu a chov ryb je termín posunutý na 31. října a 30. listopadu.

Jak vypočítat daň z nemovitosti? Jelikož je každý povinen tuto částku dopočítat sám, je důležité se správně informovat o tom, jak se to provádí. Pro rok 2023 je základem vašich výpočtů stav k 1. lednu tohoto roku, uvádí server kurzy.cz. Je důležité vědět, o jaký typ nemovitosti se jedná. Pokud nejste jistí, nejjednodušší je obrátit se na finanční úřad, který spravuje vaši nemovitost. Veškeré potřebné informace by však měly být dostupné v Zákonu o dani z nemovitých věcí.

Pokud platíte daň z orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů, je základem výpočtu reálná výměra pozemku násobená průměrnou cenou za metr čtvereční a daňová sazba je 0,75 %. Hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb mají cenu za metr čtvereční stanovenou na 3,8 koruny a daňová sazba je 0,25 %. Ostatní pozemky mají sazbu stanovenou v korunách na metr čtvereční v závislosti na jejich využití. Zemědělská prvovýroba, lesní a rybí hospodářství mají sazbu 1 korunu na metr čtvereční, zatímco orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty mají sazbu 5 korun na metr čtvereční. Pokud se jedná o stavební pozemek, daň je stanovena na 5 korun za metr čtvereční; ostatní zastavěné plochy a nádvoří mají sazbu 0,2 koruny na metr čtvereční.

Základním faktorem pro výpočet daně ze stavby je výměra zastavěné plochy k 1. lednu. Hlavním faktorem u jednotek v bytových domech je upravená podlahová plocha, která se musí násobit koeficientem 1,22, pokud se nachází v budově bytového domu nebo pokud je vlastník spoluvlastníkem jiného pozemku v spoluvlastnictví vlastníků jednotek, které jsou využívány společně. Koeficient se změní na 1,2, pokud podlahová plocha nezahrnuje plochu společných částí nemovitosti. Sazba daně je poté stanovena v závislosti na využití pozemku. Pro bytové domy a rekreační budovy je sazba 2 koruny na metr čtvereční. Za garáže je povinností zaplatit daň ve výši 8 korun za metr čtvereční. Další specifické informace najdete zde.