Ceny autoškol v Česku za poslední 3 roky vzrostly na dvojnásobek. Co vše vás za peníze v kurzu čeká a nemine?

ZDROJ FOTO: Pixabay.com (free for commercial use)

Získání řidičského průkazu je pro mnoho lidí velkým milníkem v jejich životě. V České republice je proces získání řidičského průkazu řízen zákonem o řidičských průkazech a podléhá přísným pravidlům a postupům. V tomto článku si podrobněji probereme celý proces, kterým musí projít každý, kdo si chce v České republice získat řidičský průkaz. Před zahájením výcviku je však nutné si vyřídit potvrzení od praktického lékaře o zdravotní způsobilosti k řízení vozidla.

  1. Teoretická příprava

Nejdůležitějším krokem při získání řidičského průkazu v České republice je absolvování teoretického vzdělávání. Každý uchazeč o řidičský průkaz musí projít teoretickým vzděláváním, nicméně je možné jej absolvovat buďto samostatně, nebo prezenčně v autoškole, informuje server Autoškola Sluka. Avšak teoretická příprava je povinnou součástí celkového výcviku a je vedená instruktorem. Uchazeči se musí naučit základní pravidla silničního provozu, dopravní značky a signální zařízení, pravidla přednosti v jízdě, bezpečné vzdálenosti a další užitečné informace.

  1. Praktická příprava

Dále vás čeká praktická výuka za volantem auta či trenažeru. Praktická příprava v autoškole zahrnuje výuku jízdy s instruktorem, který uchazeči ukazuje, jak správně ovládat vozidlo, jak jezdit na silnici a jak se chovat v různých situacích. Instruktor dále připravuje uchazeče na praktickou zkoušku.

  1. Teoretická zkouška

Součástí procesu je také složení teoretické zkoušky, uvádí Ministerstvo dopravy. Test trvá 30 minut a skládá se na počítači, kde se na 25 náhodně vygenerovaných otázek odpovídá z variant a, b, c nebo d. Celkově je možné získat 50 bodů, k úspěšnému složení zkoušky je však potřeba mít správně alespoň 86 %, tedy 43 bodů. Za špatnou odpověď se vám body neodečítají.

  1. Praktická zkouška

Po úspěšném dokončení teoretického a praktického vzdělávání může uchazeč přistoupit k praktické zkoušce. Ta se skládá z jízdy na silnici, během které musí uchazeč prokázat schopnost bezpečně ovládat vozidlo, dodržovat pravidla silničního provozu a správně reagovat na různé situace na silnici. Cílem není vyzkoušet, jaké máte závodnické nadání, ale otestovat teoretické znalosti v praxi, tedy dodržování rychlosti, dopravních značek atd. Pokud uchazeč uspěje, obdrží řidičský průkaz.

Pokud se pokusíte složit jakoukoliv ze zkoušek a neprojdete, můžete ji opakovat. Nicméně, je důležité vědět, že po neúspěšném pokusu máte povinnost si nejprve absolvovat další výcvik a teprve poté to můžete zkusit znovu. Po třetím neúspěšném pokusu vám nicméně bude přidělen další termín až po 6 měsících. V tomto případě bude nutné absolvovat celou přípravu znovu.

A kolik vás bude v současné době řidičské oprávnění stát? Pokud se chcete naučit řídit ve velkých městech připravte si odhadem 20 tisíc korun, v menších zaplatíte přibližně o 5 tisíc méně, uvádí server Porovnej24.cz. Zatímco v roce 2018 byla průměrná cena autoškoly u nás 10 tisíc. Inflace tedy dolehla i na tento průmysl a bohužel se již začíná jednat o poměrně drahou záležitost. Některé autoškoly vás budou lákat na levnější nabídky, nicméně stejně jako u každého vzdělání je i zde potřeba koukat také na kvalitu.