Bratislava vyhlasuje mimoriadnu situáciu v súvislosti s rastúcou migračnou vlnou

Zdroj foto: správy TV JOJ

Hlavné mesto Slovenskej republiky, Bratislava, vyhlásilo mimoriadnu situáciu na svojom území v reakcii na náhly príliv migrantov. Vývoj tejto situácie je dôsledkom uzáveru hraníc okolitými štátmi, čo má za následok koncentráciu väčších skupín migrantov, vrátane matiek s deťmi, v hlavnom meste.

 

Peter Bubla, hovorca hlavného mesta Bratislavy, informoval verejnosť o tomto kroku a vysvetlil, že mesto sa rozhodlo pre tento krok z dôvodu nárastu počtu migrantov na svojom území. Hlavné mesto sa snaží reagovať na túto naliehavú situáciu a zabezpečiť bezpečnosť a dôstojný život všetkým obyvateľom a migrantom.

Migranti, ktorí sa momentálne koncentrujú v Bratislave, prichádzajú do mesta, pretože okolité štáty uzatvorili svoje hranice. Táto situácia prináša nové výzvy v oblasti humanitárnej pomoci, ako aj zabezpečenia primeraných podmienok pre migrantov, najmä pre matky s deťmi.

Bratislavský magistrát spolupracuje s relevantnými orgánmi a neziskovými organizáciami, aby zabezpečil potrebné zdroje a pomoc pre migrantov v meste. Cieľom je zabezpečiť, aby migranti mali prístup k základným službám a zdravotnej starostlivosti.

Rastúca migračná vlna, ktorá sa koncentruje v Bratislave, si vyžaduje koordinované úsilie zo strany mesta a iných relevantných orgánov. Bratislavský magistrát dúfa, že tento krok pomôže riešiť aktuálnu situáciu a zabezpečiť, aby všetci migranti boli dôstojne a bezpečne ubytovaní.