Bartoš: Poznal jsem i odvrácenu tvář Detroitu. Experiment Fialové s bydlením v ghettu v Předlicích bych ale teď nedal

Návrh novely zákona o hmotné nouzi s.t. 290 s pravidlem 3x a dost z dílny ODS je zařazen na pořad schůze a čeká na schválení ve třetím čtení. Zákon stanovuje, že za závažné a opakující se přestupky budou muset příjemci dávek zaplatit pokutu. Tento zákon je bezesporu citlivým tématem pro vyloučené lokality a přeneseně i pro celý Ústecký a Moravskoslezský kraj. Piráti jako jediná strana reagovala k novele kriticky, a to už v prvním čtení, kdy chtěli zákon stáhnout z jednání. Jak vnímá tento zákon lídr Pirátské strany a kandidát za Ústecko Ivan Bartoš? Zeptali jsme se jej…

Pane poslanče, vaše strana jako jediná podpořila návrh ČSSD na stažení zákona už v prvním čtení, dá se očekávat, že změníte stanovisko do třetího čtení? Co vám na novele 3x a dost nejvíce vadí? 

Návrh na změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi, který zavádí exekuce dávek na jídlo a bydlení ve výši nezaplacené pokuty za spáchání přestupku (název Třikrát a dost není přesný, přestupek stačí spáchat jednou), reaguje opožděně na situaci před rokem 2016. Tedy než byly přijaty dva přestupkové zákony. Jeden z nich – zákon o vybraných přestupcích – už dávno řeší to samé, co nyní navrhovatelé srážkami z dosud nepostižitelných dávek. Za přestupky jednoho člena rodiny budou navíc pykat všichni, kteří s ním bydlí, včetně dětí, protože nejprve se strhne doplatek na bydlení vyplácený celé domácnosti najednou.  (Pro rodiny s dětmi byl nicméně zahrnutý ve spolupráci MPSV polštář, zákon byl změkčen Po provedení srážky z dávky, je-li mezi společně posuzovanými osobami nezaopatřené dítě, musí dávka zůstat nejméně ve výši jeho životního minima; a to pro každé nezaopatřené dítě z okruhu společně posuzovaných osob – pozn. redakce)

Dále obce, které přestupky vyřizují, budou mít právo na vymožení například dříve než děti bez výživného, což je problematické. Na rozdíl od všech ostatních věřitelů budou mít jistotu, že pokuty vymohou ze státního rozpočtu, konkrétně z jeho části určené na pomoc v hmotné nouzi. Státní výdaje nejen na dávky, ale také na zdravotní a ústavní péči nebo na práci policie a soudů kvůli tomu ovšem porostou. Pokuty přitom nejsou podle platných zákonů jedinou možností, jak přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo proti majetku řešit. A v řadě případů ani ne tou nejlepší. Odebrání věci nebo její náhradní hodnoty, zákaz činnosti nebo zveřejnění rozhodnutí o postihu – to jsou také varianty, které ovšem obce podle evidence přestupků prakticky nevyužívají.

Vnímáte problém soužití mezi starousedlíky a nepřizpůsobivými, který ve velké míře trápí právě Ústecko. Máte návrh na jiné řešení? Nebudete načítat ještě nějaké pozměňovací návrhy?

Návrh porušující ústavní právo na pomoc v hmotné nouzi i právo věřitelů na vymožení přednostních pohledávek (obce se tímto postaví ve frontě například i před děti bez výživného, jak už jsem uvedl) není možné opravit žádným pozměňovacím návrhem a je nutné ho odmítnout jako celek.

Na Ústecku se zrcadlí problémy celé republiky (exekuce, korupce, životní prostředí, soc. problémy), věnovali jsme se jim již ve volebním programu v roce 2017. Máme návrh poslance Lukáše Kolaříka, který by zaváděl teritorialitu exekutorů a slučování exekucí, což by vedlo k poklesu nákladů pro dlužníky, rychlejšímu vymáhání i lepší přehlednosti. Také jsme podpořili zákon proti dětským exekucím. Celou dobu však narážíme na neochotu vlády a jejích poslanců tato témata řešit.

Budete kandidovat na Ústecku, máte nějaký vztah k tomuto kraji?

Na severu Čech jsem se narodil a také tam vyrůstal, Ústecký kraj znám proto velmi dobře. Tento region trpí nepopiratelně celou řadou problémů, má ale i značný potenciál a žije v něm obrovské množství nadaných, šikovných a skvělých lidí. Ústecký kraj jsem si zvolil, protože je zásadní z hlediska prosazování našeho programu, v němž zkvalitnění života občanů ve všech regionech, nejen ve velkých městech a krajích, hraje roli. Jsem pyšný, že budu moct reprezentovat právě tento kraj a mít šanci problémy místních lidí silněji komunikovat ve Sněmovně.

Zároveň je tento kraj dlouhodobě na periferii zájmu a jeho propad oproti zbytku republiky v kvalitě života lidí  se stále zvětšuje. Peníze, které by měly do tří našich nejzasaženějších regionů putovat a pomáhat vyrovnat strukturální nerovnosti, jsou navíc rozředěny mezi všechny kraje, logicky tedy k vyrovnání ani vést nemůžou. Nůžky se stále více rozevírají a lidé z regionu odcházejí. Tento trend musíme zvrátit a usilovat o spravedlivou transformaci.

Poslankyně Jana Fialová (ANO) se rozhodla žít půl roku ve vyloučené lokalitě v Předlicích, dokážete si představit, že byste učinil stejný pokus.

V průběhu svého života jsem žil na různých místech mezi různými lidmi, a to nejen v ČR. Poznal jsem třeba i odvrácenou tvář Detroitu nebo periferie a “housing projects” New Orleans. Problémy vyloučených lokalit znám velmi dobře i u nás doma, neboť jejich problémy řeším, a to nejen pouze s romskou komunitou. Od ústeckých sídlišť přes Předlice, kde jsem byl mnohokrát a slavil tam dokonce jedny své narozeniny, Krupku, Varnsdorf či Chomutov, ale i Kladno či lokality některých měst na Moravě. Tam všude jsem se situací obeznámen.  Řadu problémů jsem poznal již v dospívání v rodném Jablonci či sousedním Tanvaldu, včetně specifik sociální práce v problémových oblastech.  Je třeba ale říct, že v současné situaci, kdy kromě každodenní práce pomáhám manželce s péčí o kojence, si takový test nedovedu představit z důvodu časového vytížení a vzdáleností.

Druhé téma je o možné kandidatuře premiéra Andreje Babiše v Ústeckém kraji. Jaký je Váš názoru na tuto kandidaturu? Očekávali jste to?

Na základě losu bylo rozhodnuto, že hlasy z korespondenční volby se budou přepočítávat na Ústecku. Marketingové oddělení hnutí ANO si zřejmě spočítalo, že kandidatura předsedy se v takovém obvodě vyplatí a povede k vyššímu zisku hlasů. Vládní poslanci dlouhodobě obstruovali návrhy na řešení exekučního byznysu, který uvrhnul statisíce lidí do chudoby, neřeší se sociální bydlení a dostatečná pozornost se nevěnuje ani procesu revitalizace krajiny a restrukturalizaci hospodářství. To budou občané ve volbách reflektovat, a proto věřím, že se nám v příštím volebním období podaří začít se změnami. Ústecko je kraj s velkým potenciálem.