Alojz Baránik z SaS sa exkluzívne vyjadril pre Vysokú hru k ŽSR: v rezorte dopravy unikajú stámilióny, nevedno kam

ZDEOJ FOTO: FB Alojz Baránik

Alojz Baránik, SaS poslanec, slovenský právnik, sa pre Vysokú hru vyjadril  k téme ŽSR. Za toto podľa neho môže ministerstvo dopravy, terajšie, ale aj to minulé, a to, ako nakladali s prostriedkami určenými na budovanie železníc.  Nehoda na slovenskej výhybke podnietila České dráhy, aby poslali list Železniciam Slovenska, v podstate sa k nim pridali odborová Asociácia výpravcov a dispečerov a Federácia strojvodcov SR, ktorí následne napísali list prezidentke. Chcú riešiť havarijný stav železničnej infraštruktúry na Slovensku. V oblasti spravovania verejných financií sú prisaté organizované skupiny, ktorých jediný záujem je obohacovať sa z verejných prostriedkov. V rezorte dopravy unikajú stámilióny nevedno kam.

Nemal by sa do tejto situácie urgentne zapojiť štát? Asociácia aj federácia totiž v liste tvrdia, že ide o životy a bezpečnosť ľudí, je to reálne tak, ako tvrdia?

Železnice SR, ako správca železníc, je štátnou spoločnosťou, a teda štát je zapojený. Je vecou Ministerstva dopravy, terajšieho, ale hlavne tých minulých, ako ŽSR nakladali s prostriedkami určenými na budovanie železničnej siete. Predpokladám, že v porovnaní s našimi susedmi bolo naše využitie podstatne fin. prostriedkov menej hospodárne. A to sa teraz prejavuje aj takýmto spôsobom. Technickú stránku problému neviem posúdiť.

Nedalo by sa to riešiť nejako inak, že by sa niečo zmenilo v legislatíve?

Legislatíva je menší problém ako jej vynucovanie. V rezorte dopravy unikajú stámilióny neznámo kam. Systém, ktorý v minulosti dovolil, aby štát sanoval kolaps Váhostavu a doplácal to, čo táto firma zostala dlžná zamestnancom a živnostníkom, nikdy nebol odstránený, a preto je pravdepodobné, že aj v oblasti výstavby železníc to bolo a prípadne aj je podobné.

Neúdržbou železničnej infraštruktúry dlh neustále rastie, prepravcovia sa Slovensku vyhýbajú, aby si nepoškodili nápravy, Slovensko sa tak prichádza o peniaze, myslíte, že sa to dá nejako riešiť?

Tento stav, podobne ako v takmer všetkých oblastiach spravovania verejných financií, sú prisaté organizované skupiny, ktorých jediný záujem je obohacovať sa z verejných prostriedkov. Neverím, že sa na Ministerstve dopravy niečo podstatné v tomto smere zmenilo okrem toho, že sa to robí opatrnejšie. Riešenie je v ustanovení čestných a nevydieraťeľných osôb vo vedení prokuratúry a hlavne generálneho prokurátora.

Odborári už v médiách skloňovali slovo štrajk, čo si o tom myslíte? je lepšia diplomatická cesta alebo štrajk?

Prosím, nech štrajkujú tí, ktorí si myslia, že tým niečomu pomôžu, ale ja v tom riešenie nevidím, pretože riešenie nie je možné zrealizovať po dobu trvania štrajku. Riešením je budovanie právneho štátu. Ten sa nebuduje tým, že máme neodvolateľného generálneho prokurátora, ktorý vystupuje na ochranu záujmov nepriateľov našej krajiny a proti našim spojencom, alebo chránením tých, ktorí pre svoju záchranu kompromitujú čestných policajtov – zástancov právneho štátu.