Advokáti se bouří: Žádný bohulibý účel neospravedlňuje dopouštět se protiprávností!

Další aktuální téma týkající se koronaviru je na stole. Nyní se jedná o nouzový stav. Vláda v pondělí vyhlásila na žádost hejtmanů nouzový stav. Ústavní právníci se ale bouří. Advokátka Daniela Kovářová a advokát Zdeněk Tomíček poukázali, že vyhlášený nouzový stav je podle nich protiústavní.

„Vládou ČR vyhlášený nouzový stav dne 14. února 2021 je podle názorů většiny ústavních právníků a stejně tak Senátu PČR v rozporu s naším ústavním pořádkem. Postup vlády ČR pak nenajde oporu v gramatické ani logické metodě jeho výkladu. Po celou dobu boje proti pandemii se snažíme podporovat naše klienty v této nelehké době. Vždy jsme plně respektovali a dodržovali krizová opatření vlády ČR, a to i v situacích, kdy jsme s nimi z různých důvodů nesouhlasili. Za daných okolností však již nelze dále mlčet,“ poznamenávají oba autoři ve svém tiskovém prohlášení.

Poukazují na to, že stejně jako lékaři musí chránit občany před zákeřným virem, právníci zase musí chránit ústavnost. „Jsme toho názoru, že veškerá krizová opatření vlády ČR vydaná na základě nouzového stavu platného do 14. února 2021 přestala neprodloužením nouzového stavu v Poslanecké sněmovně PČR s jeho skončením platit,“ pokračují dále s tím, že nově vyhlášený stav vládou 14.2. 2021 shledávají protiústavním.  „Vzhledem k tomu pak nelze platně a účinně zasahovat do práv a povinností občanů a právnických osob,“ píší dále.

S postupem vlády pak  důrazně nesouhlasí. Podle nich je naprosto zásadní ctít a dodržovat demokratické principy, na kterých stojí náš právní systém. „Uctíváme hrdiny, kteří položili život za naše svobody a možnost žít v systému, kde moc výkonná respektuje dělbu moci a nepovažuje Ústavu ČR za ‚cár papíru‘. Žádná mimořádná situace, kterou pandemie covidu-19 bezpochyby je, nemůže vést k pošlapání našich demokratických hodnot,“ zdůrazňují.

Podle autorů je tak na místě, aby vláda nacházela jiná řešení, která budou v souladu s Ústavou. „Žádný bohulibý účel neopravňuje dopouštět se protiprávností, žádný účel nepromění protiprávnost na právo. Nebudou-li právo dodržovat ústavní činitelé, nemohou jeho dodržování žádat po ostatních,“ rozčilují se dále a vyzývají prezidenta České republiky, aby upozornil na nezbytnost dodržování ústavních pravidel.

Závěrem se pak zavazují, že budou dělat maximum pro to, aby ochránili občany a podnikatele ČR, kteří by případně byli diskriminováni či postihování na základě nezákonného postupu vlády.

Mezi signatáři jsou pak například i advokátka Eva Decroix, právník Ondřej Dostál, Frank Bold Advokáti a mnozí další.