OĽANO: zvýšia sa finančné príspevky pre ťažko zdravotne postihnuté osoby

ZDROJ FOTO: FB

Dobrá správa pre ťažko zdravotne postihnuté osoby. Mali by sa zvýšiť finančné príspevky na kúpu osobného motorového vozidla, či príspevky na rekonštrukciu-úpravu bytu či rodinného domu. Platnosť tejto novely by mala nastať od 1.8.2023. 

Hodnota majetku, ktorú môže zdravotne ťažko postihnutá osoba vlastniť popri poberaní finančných príspevkov, by sa mala zvýšiť.
Vyplýva to z návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložila skupina poslancov hnutia OĽANO.

Maximálna možná hodnota majetku, ktorý môže vlastniť osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) žiadajúca peňažný príspevok na kompenzáciu tohto postihnutia, by sa podľa návrhu mohla zo súčasných 39.833 eur na 50.000 eur.

Zvýšenie príspevku na kúpu auta. Najvyšší možný peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla pre ŤZP je v súčasnosti 6 638,79 eura. Poslanci ho navrhujú zvýšiť na 13.277,58 eura. Pri vozidlách s automatickou prevodovkou by sa maximum mohlo navýšiť z 8298,48 eura na 16.596,96 eura.

„Zdvojnásobením sumy umožníme ŤZP osobám pokryť približne polovicu nákladov na kúpu osobného motorového vozidla, čo z hľadiska pomoci tejto skupine obyvateľstva dáva väčší zmysel ako doterajšia symbolická pomoc,“ uviedli poslanci.

Výška peňažného príspevku na kúpu auta sa určuje percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Cena osobného motorového vozidla sa v súčasnosti zohľadňuje najviac v sume 13.277,57 eura. Poslanci ju navrhujú zvýšiť na 26.555,14 eur. Zvýšiť sa môže aj suma finančného príspevku pre ŤZP na úpravu bytu a rodinného domu, a to na dvojnásobok z doterajšej sumy 6638,79 eura.

„Aktuálne ceny priemerne rozsiahlej úpravy napríklad panelákového bytu na bezbariérový sa pohybujú na úrovni približne 30.000 eur, čiže ani pri navrhovanom zdvojnásobení uvedenej sumy finančného príspevku sa nedosiahne pokrytie aspoň 50 % nákladov na takúto úpravu,“ argumentujú poslanci s tým, že zvýšenie príspevku pomôže najmä pri menších úpravách bytu.