Zuzana Dolinková z Hlasu: „Prevencia a stabilizácia personálu v zdravotníctve sú prioritami“

Zdroj foto: FB Zuzana Dolinková

Zuzana Dolinková zo strany Hlas, právnička a riaditeľka Zväzu ambulantných poskytovateľov exkluzívne reagovala na otázky redakcie Vysoká hra. Dolinková zdôrazňuje, že prevencia je nadrezortnou prioritou, ktorá presahuje viaceré oblasti, vrátane zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí. Zároveň kladieme dôraz na stabilizáciu personálu, ktorý je nedostatkovým zdrojom na Slovensku. Okrem toho, podfinancovanie zdravotníctva a nedostatočná komunikácia medzi lekármi a pacientmi sú problémy, ktoré si vyžadujú zmenu. Zdravotníctvo je jednou z hlavných volebných priorít strany, a bez dostatočného financovania nemôžeme hovoriť o jeho ďalšom rozvoji a progrese.

 

Aké priority vnímate v oblasti zdravotníctva? 

Prevencia je pre stranu HLAS – sociálna demokracia dokonca nadrezortnou prioritou presahujúcou rezorty zdravotníctva, školstva, športu, pôdohospodárstva, sociálnych vecí a ďalšie. Prevencia je totiž tá najlacnejšia liečba. Sme si vedomí toho, že následky výraznej podpory a osvety prevencie a motivácie ľudí zaoberať sa ňou s plnou zodpovednosťou sa prejavia možno až v lehote desiatok rokov.
Rovnako tak je cestou na dlhé trate aj stabilizácia zdravotného personálu, ktorý je nedostatkovým ľudským potenciálom naprieč Európou, avšak na Slovensku ho pociťujeme obzvlášť akútne.
Okrem toho je slovenské zdravotníctvo v porovnaní s okolitými krajinami výrazne podfinancované.  Bez dodatočných financií nemôžeme hovoriť nielen o stabilizácii zdravotníctva, ale ani o jeho ďalšom progrese.
A v neposlednom rade musí byť prioritou každej ďalšej vlády, ktorá na Slovensku vznikne, začať konečne stavať a aj dobudovať novú národnú koncovú špičkovú univerzitnú nemocnicu v Bratislave. Jej výstavba a spustenie prevádzky je vyše 30 ročným dlhom štátu voči pacientom i zdravotníkom.

 

Kde vidíte hlavné nedostatky, a čo je treba prioritne zmeniť?  

Ako obrovský problém, okrem vyššie spomenutého podfinancovanie rezortu zdravotníctva a stabilizácie personálu, dnes vidím problém aj v naštrbených vzájomných vzťahoch medzi lekármi a pacientmi, ale aj medzi jednotlivými zdravotníkmi navzájom. Isto ide aj dôsledok nesprávneho nastavenia systému fungovania zdravotníctva, vrátane rôznorodého systému odmeňovania zdravotníkov pôsobiacich v rôznych segmentoch poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pokojnú, vysvetľujúcu, jasnú a zrozumiteľnú komunikáciu pri prijímaní zdravotníckej legislatívy, realizácii zmien a implementácii nevyhnutných opatrení voči pacientom, zdravotníckej obci, laickej i odbornej verejnosti považujem za primárnu úlohu budúceho vedenia ministerstva zdravotníctva. A to s plnou podporou premiéra a ministra financií, nakoľko zdecimované slovenské zdravotníctvo sa po dlhých rokoch konečne musí stať premiérskym rezortom.

 

Je téma zdravotníctvo  jednou z vašich volebných priorít? Poprípade čo sú Vaše programové priority? 

Za HLAS môžem garantovať, že zdravotníctvo, ale i školstvo a vzdelávanie  sú nielen našimi volebnými prioritami, ale tak ako som uviedla v predchádzajúcej odpovedi, zdravotníctvo musí byť i premiérskou témou. Líder strany HLAS Peter Pellegrini si je toho absolútne vedomý. Pretože v HLASe veľmi dobre vieme, že len zdravý a vzdelaný národ dokáže produkovať hospodárske výsledky pre prosperujúcu a modernú spoločnosť.

 

 A čo financovanie, myslíte si, že do zdravotníctva je alokovaných dostatok finančných prostriedkov? 

Určite nie. Len v porovnaní s Českou republikou, ktorej výdavky na zdravotníctvo predstavujú 10% HDP, na Slovensku je to iba 7% HDP. Neporovnateľne nižšia je i platba za poistencov štátu, teda za deti, študentov, seniorov, matky na materskej dovolenke, nezamestnaných a pod. Bez dofinancovania zdravotníctva, ktorého len investičný dlh sa blíži k 2 miliardám eur, a uvedomenia si tejto potreby budúcou vládou sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti stane dostupné len pre tých, ktorí si to budú vedieť vybaviť, za zdravotnou starostlivosťou budú musieť slovenskí pacienti cestovať do zahraničia, počet odvrátiteľných úmrtí sa bude stále zvyšovať a o dostupnosti a kvalite moderného zdravotníctva garantovaného Ústavou SR budú bežní občania len snívať  a tento scenár HLAS nikdy nedopustí, pokiaľ dostane v septembrových predčasných parlamentných voľbách od ľudí mandát riadiť Slovenskú republiku v ústrety lepšej a zdravšej budúcnosti pre ľudí.