Zuzana Čaputová odobrila návrh zákona o významných investíciách

Zuzana Čaputová
Zuzana Čaputová

BRATISLAVAPodmienky, proces a kontrola vydávania osvedčení o významných investíciách sa nanovo definujú. Vládny návrh zákona o významných investíciách z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR v pondelok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Právna norma ponecháva z doterajšej legislatívy niektoré osvedčené prvky, ako napríklad schvaľovanie významnej investície. 

Podmienky, proces a kontrola vydávania osvedčení o významných investíciách sa nanovo definujú. Vládny návrh zákona o významných investíciách z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR v pondelok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Právna norma ponecháva z doterajšej legislatívy niektoré osvedčené prvky, ako napríklad schvaľovanie významnej investície vládou. Súčasne presne definuje sankcie v prípade správnych deliktov.

Do návrhu zákona o významných investíciách sa doplní aj dopravná infraštruktúra celonárodného významu. Pozmeňovací návrh s týmto cieľom predložil predseda parlamentného hospodárskeho výboru Peter Kremský (OĽANO). Chce tak pomôcť urýchliť povoľovanie významných dopravných stavieb, ktoré roky čakajú na realizáciu. Ako príklad uviedol križovatku diaľnic D1 a D4.

Rezort hospodárstva poznamenal, že súčasná úprava vydávania osvedčení o významných investíciách je obsiahnutá v zákone o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií, ktorý nadobudol účinnosť v roku 1999 a neskôr bol šesťkrát novelizovaný. Tento zákon reagoval predovšetkým na majetkovoprávnu situáciu s pozemkami a na príliš dlhý proces ich vysporiadania a výkupu v prípade prípravy území pre nové investície väčšieho rozsahu. Situácia v tejto oblasti sa za viac ako 20 rokov zmenila vo väčšine vstupných atribútov, zatiaľ čo situácia v oblasti majetkovoprávnej ostáva porovnateľná.

MH SR zdôraznilo, že návrh zákona reaguje na zmeny v trendoch prípravy významných investícií, strategických parkov, respektíve území. Zákon zároveň reaguje na aplikačnú prax, ktorú MH získalo počas účinnosti pôvodnej právnej úpravy.

„Hlavným cieľom návrhu zákona je nanovo definovať podmienky, proces a kontrolu vydávania osvedčení o významných investíciách. Tie môžu byť naďalej také, ktoré budú realizované v oblasti priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja, alebo po novom, ktoré sú určené na realizáciu investícií v oblasti verejných služieb,“ podčiarkol rezort hospodárstva.

MH SR dodalo, že osobitným cieľom návrhu zákona je presne definovať, a teda aj podporiť výstavbu strategických parkov, ktoré budú pripravené na príchod nových investícií, predovšetkým do menej rozvinutých regiónov.

Pozmeňujúci návrh Milana Vetráka (OĽANO) zároveň upravil právo štátu uplatniť si predkupné právo vo vzťahu k pozemkom a stavbám, ktoré previedol na držiteľa osvedčenia, ak sa významná investícia nezrealizovala. Hovorí tiež o tom, že náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva pri užívaní nehnuteľnosti bude opakovaná a poskytovaná každoročne.

Návrh zákona má byť účinný od 1. novembra 2021.