Zuzana Čaputová na valnom zhromaždení OSN v New Yorku: „Všetko sú to problémy a výzvy spôsobené ľudstvom a len my, ľudia, ich musíme vyriešiť“

Zdroj foto: FB Zuzana Čaputová

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová sa zúčastnila Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov (OSN) v New Yorku, predstavila svoj prejav, v ktorom sa zamerala na hlavné globálne výzvy, ktorým čelí svet a ktoré majú vplyv aj na Slovensko. Jednou z hlavných tém, ktoré prezidentka zdôraznila, je otázka bezpečnosti. Nesporným faktom je, že po vypuknutí ruskej vojenskej agresie na Ukrajine sa zvýšila aj úroveň obáv o bezpečnosť vo východnej Európe. Prezidentka poukázala na to, že táto situácia ovplyvňuje celý región a Slovensko nie je výnimkou. Bezpečnosť a stabilita sú pre Slovensko kľúčovými záležitosťami.

 

Spomedzi všetkých štátov sveta bolo Slovensko vybrané medzi 34 tých, ktoré mali príležitosť zúčastniť sa aj na Samite klimatických ambícií. Je to ocenenie krokov, ktoré už teraz ako krajina robíme pre ochranu klímy a znižovanie emisií.

Prezidentka poukázala som aj na to, že zelená transformácia je tiež príležitosťou. O slovenské firmy a subjekty pôsobiace v tejto oblasti je už dnes globálny záujem, ktorý prejavili aj mnohí partneri v New Yorku.

Prezidentka dodala: „Všetko sú to problémy a výzvy spôsobené ľudstvom a len my, ľudia, ich musíme vyriešiť.“

Ďalšou výzvou, ktorú prezidentka spomenula, je klimatická kríza. Slovensko neuniklo vplyvom extrémnych poveternostných podmienok a klimatických zmien. Dôležitým krokom je preto aktívne pristupovať k ochrane životného prostredia a znižovaniu emisií skleníkových plynov. Prezidentka zdôraznila, že zelená transformácia nie je iba povinnosťou, ale aj príležitosťou pre Slovensko a jeho ekonomiku. Na samite klimatických ambícií ukázala, že Slovensko je pripravené prijať zodpovednosť za svoje kroky.

Nakoniec, prezidentka upriamila pozornosť na vplyv nových technológií a sociálnych médií na spoločnosť. Nezregulovaný priestor na šírenie dezinformácií a nenávisti predstavuje vážnu hrozbu pre demokraciu. Je potrebné pracovať na riešení tejto výzvy a zaistiť, aby verejný priestor bol bezpečný a pravdivý.