Ria Feik Achbergerová hovorkyňa ŽSR exkluzívne pre Vysokú hru o stave železníc na Slovensku: Hlavný problém vidíme v zabezpečení dostatočného financovia zo strany štátu

ZDROJ FOTO: FB ŽSR

Železničná infraštruktúra je podľa hovorkyne Feik Achbergerovej „prestarnutá“ a opotrebovaná. Koľaje ŽSR majú vydržať 30 rokov, avšak, už majú 45 rokov. Nie sú peniaze na jej financovanie, môže za to podľa nej štát. Riešením stavu je dostatočné a včasné financovanie ŽSR. Treba to akútne riešiť. Ria Feik Achbergerová sa vyjadrila exkluzívne pre redakciu Vysoká hra.

Trate sú podľa nej v prevádzky schopnom stave, ktorý je ovplyvnený finančnými prostriedkami prideľovanými na ŽSR v dlhodobom horizonte na hlavnú činnosť a investície. Železničná infraštruktúra je prestarnutá, priemerný vek je 45 rokov.

„V sieti máme 457 mostov nad 100 rokov. Koľaj pri správnej údržbe má bez väčších problémov vydržať 30 rokov, potom by železničný zvršok mal byť obnovený. Najstarší modernizovaný úsek medzi Bratislavou a Trnavou má 23 rokov, čiže o pár rokov by sme mali začať s údržbou už zmodernizovaného úseku,“ vysvetlila.

Čo sa týka oznamovacích a zabezpečovacích zariadení, zariadení elektrotechniky a energetiky, skonštatovala, že modernizácia a rekonštrukcia týchto zariadení nenapreduje tak rýchlo ako je potreba obnovy prestárlej železničnej infraštruktúry v týchto odvetviach. ŽSR ešte prevádzkujú tieto zariadenia s vekom viac ako 60-70 rokov a zabezpečenie bezpečnej prevádzky je pre nedostatok náhradných dielov stále zložitejšie. Dôsledkom sú časté poruchy a sú odstraňované výmenami dožitých prvkov v rámci okamžitej údržby.

„Čo sa týka stavu tratí, ktoré spomínali ČD vo svojom liste, na dvoch úsekoch tratí, ktoré ČD vymenovali a kde jazdia v kooperácii so ZSSK a. s., čiže Št. hranica ČR-Kúty – Štúrovo a Čadca –Žilina –Košice, ŽSR momentálne vykonávajú a ďalej pripravujú dlhodobú výlukovú činnosť na viacerých úsekoch v rámci modernizácie a komplexných rekonštrukcií. Sú to úseky Št. hr. ČR-Kúty, Zohor-Malacky, rekonštrukcia Bratislavského tunela, Trnovec n. Váhom – Tvrdošovce, Palárikovo – Nové Zámky, Št. hr.ČR.-Čadca, uzol Žilina, Poprad-Lučivná a KR nástupíšť v ŽST Košice.  Uvedené má značný dopad na plynulosť železničnej dopravy a meškanie vlakov,“ povedala Achbergerová.

Toto isté bolo predmetom kritiky dopravcov v roku 2022 aj v ČR na českej strane.   Ohľadom v liste spomínaných zavedených POTR uviedôa, že je to z dôvodu, kde predpísaný normový stav zariadenia nedosahuje stanovené parametre na danú rýchlosť a zníženým rýchlosti sa dosiahnu predpísané parametre pre danú rýchlosť, čiže vždy ide o zaistenie bezpečnosti železničnej prevádzky.

„K tomu listu ešte treba možno uviesť, že prišiel  časovo v období keď prevádzka v zimnom období neumožňuje vykonávať všetky opravné práce a práve prebiehajú jarné prehliadky, ktoré  slúžia na to, aby sa identifikovali závady obdobného druhu na ktoré bolo poukázané a naplánovalo ich odstránenie. Dá sa povedať, že v reálnom čase časť z nich už bola aj odstránená,“ povedala.

ŽSR sú si podľa nej vedomé svojich povinností manažéra infraštruktúry v oblasti správy, údržby, opráv, rekonštrukcií železničnej infraštruktúry a riadenia dopravy. Žiaľ sú pritom odkázané na prístup vlastníka dráhy – a tým je štát.

„Hlavný problém vidíme v zabezpečení dostatočného financovia zo strany štátu. To že je to nedostatočné svedčí aj už uvedený prestárly a morálne opotrebovaný stav jednotlivých zariadení,“ dodala.

Riešením stavu by podľa Achbergerovej mohlo byť  dostatočné a včasné financovanie ŽSR zo strany štátu a na základe toho – plánovanie opravných prác v dostatočnom predstihu, realizácia líniových opravných prác v potrebnom rozsahu, rekonštrukcie dožitých koľají a výhybiek v rozsahu jednoduchej reprodukcie mimo modernizovaných úsekov tratí, postupné dofinancovanie a realizovanie odloženej údržby a pokračovanie modernizácie s čo najväčším využitím možností financovania z fondov EU ako doteraz. „Až v apríli prišlo k dofinancovaniu ŽSR apríl, dovtedy sme nevedeli, koľko peňazí budeme mať na tento rok,“ dodala.

Takto sa nedá plánovať a už vôbec nie niečo realizovať.  „Potrebujeme minimálne realizovať VO na to, aby sme mohli vykonávať opravy na trati. Grafikon ide von v decembri, tam musíme najneskôr vedieť, čo a kedy budeme opravovať, lebo sa musíme dohodnúť s dopravcami, nákladná aj osobná, ale aj so strategickými podnikmi, ktoré sú často závislé od dodávky cez železnicu,“ vysvetlila.

Aj vyspelé západné štáty najskôr prioritu venovali cestnej doprave a neskôr preplnené cesty ich prirodzene donútili obrátiť túto prioritu aj na železničnú dopravu. „Verím, že to obdobie je už čo najskôr pred nami,“ dodala na záver.