Zrušenie koncesionárskych poplatkov RTVS rozhlas a televízia od 1. júla

Zdroj foto: reprofoto

Výborná správa pre všetkých občanov Slovenskej republiky. Od 1. júla sa ruší povinnosť platenia koncesionárskych poplatkov za rozhlas a televíziu. Dobré správy od RTVS a SASKY, splnili jeden z  predvolebných sľubov a od roku 2023 nebudeme platiť koncesionárske poplatky. Menej byrokracie, koniec zbytočného posielania peňazí z jednej strany na druhú, lepšie financovanie RTVS. 

 

 

Koncesionárske poplatky slúžia na financovanie verejnoprávnej televízie a rozhlasu Slovenska (RTVS) a platia ich tak domácnosti, ako aj zamestnávatelia, ktorí majú v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu aspoň 3 zamestnancov. Podnikatelia tento poplatok platia za každého svojho zamestnanca a nezáleží pritom, či je televízia na pracovisku vôbec používaná.

 

Od 1. júla bude RTVS financovaná formou štátneho príspevku. V roku 2023 dosiahne výšku takmer 42 miliónov eur, pričom ide o sumu, ktorá by mala pokryť čiastku vybranú za pol roka platenia koncesionárskych poplatkov. Vďaka Zmluve so štátom získa RTVS ďalších 23 miliónov eur a 8 miliónov bude slúžiť ako kompenzácia za ľudí oslobodených od platenia koncesií.

 

Otázkou pri zrušení koncesionárskych poplatkov je nezávislosť RTVS, teda aby toto médium nebolo politicky ovplyvňované. Ako sa uvádza na stránke Ministerstva kultúry SR, vedenie rezortu súhlasilo s návrhom SaS aj vzhľadom na to, že do zákona presadilo  valorizačná mechanizmus, ktorý zabezpečí, že sa bude štátny príspevok pre televíziu a rozhlas Slovenska každoročne navyšovať.

 

„Veríme tak, že sa podarí zachovať verejnoprávny charakter tejto inštitúcie aj v ďalších rokoch bez ohľadu na to, kto bude pri moci,“ uviedol rezort kultúry na svojej webovej stránke. Ministerstvo kultúry je zároveň pripravené začiatkom roka 2023 predložiť analýzy, na základe ktorých rozpočet RTVS upravia a odstránia tak jej podfinancovanie, na ktoré dopláca niekoľko rokov. Od roku 2003 sa totiž výška koncesionárskych poplatkov nemenila, bola na úrovni 4,64 eur mesačne. „Rovnako tak je vedenie rezortu kultúry rozhodnuté prísť s takým legislatívnym návrhom a systémom financovania, ktorý rozptýli možné obavy zo zasahovania politikov do fungovania RTVS,“ uvádza ešte ministerstvo.