Zodpovedné vyjadrenie Ligy za duševné zdravie ku kontroverzným slovám Tomáša Tarabu o Wande Hrycovej

Zdroj foto: FB Tomáš Taraba

Tomáš Taraba, ktorý je vo verejnom záujme v súvislosti s možným poverením funkciou ministra kultúry, sa nedávno dostal do centra pozornosti kvôli svojim kontroverzným vyjadreniam na sociálnych médiách. Jeho slová zasiahli nielen umeleckú obec, ale aj Ligu za duševné zdravie, ktorá reagovala na jeho komentáre ohľadom producentky Wandy Hrycovej.

 

Taraba nešetril svojimi slovami a zverejnil osobné poznámky na adresu aktérov petície proti jeho nominácii na post ministra kultúry, konkrétne na Wanda Hrycovú a spisovateľa Michala Havrana. Jeho komentáre ohľadom Wandy Hrycovej, ktorá verejne priznala svoj boj s depresiou a panickými atakami, vyvolali tvrdú reakciu Ligy za duševné zdravie.

Liga za duševné zdravie zdôraznila, že politici by mali vyberať svoje slová citlivo a premýšľať o tom, čo hovoria alebo píšu. Ich reakcia na Tarabove slová naznačuje, že aj v čase po voľbách nedochádza k zmiereniu a upokojeniu v spoločnosti. Naopak, bariéry sa zdajú byť ešte vyššie a rétorika politikov hrubne.

Slovník zvolených zastupiteľov podľa Ligy za duševné zdravie zostáva hrubý, a to si vyslúžilo ich kritiku. V tejto súvislosti reagovali na Tomáša Tarabu, ktorý svojím výrokom vyvolal kontroverziu nielen medzi odborníkmi, ale aj verejnosťou.

Liga za duševné zdravie tvrdí, že útoky na slabších alebo znevýhodnených ľudí predstavujú najzákernejšiu formu boja v slušnej spoločnosti. Podľa nich, duševné ochorenie nie je slabosť, a priznanie problému v tejto oblasti vyžaduje veľkú odvahu a vnútornú silu. Reagovali na Tarabove slová, ktoré podľa nich boli nevhodné a nekorektné voči Wande Hrycovej, ktorá sa verejne vyjadrila o svojich duševných problémoch.

Duševné ochorenie nie je voľba, a je jedným z najťažších problémov, ktorými ľudia môžu v živote prejsť. Liga za duševné zdravie zdôrazňuje, že duševné ochorenie neovplyvňuje hodnotu človeka, a že tí, ktorí s ním bojujú, sú schopní prispievať do spoločnosti. Reagovali aj na fakt, že často sú citliví, vnímaví a tvoriví jedinci tí, ktorí bojujú s duševnými problémami.

Liga za duševné zdravie vyzýva na korektnú diskusiu a zdôrazňuje, že hoci sa môže zdať, že ostrými slovami môžeme potrestať názorových oponentov, takéto správanie môže zraňovať a postihovať mnohých ľudí, ktorí si to nezaslúžia. Duševné zdravie je dôležitou témou, a každý by mal byť citlivý voči nej, najmä ak sú jeho slová vypočúvané mnohými. Politici by mali byť v tejto oblasti osobitne opatrní.

Reakcia Ligy za duševné zdravie na slová Tomáša Tarabu je dôležitým príspevkom k diskusii o duševnom zdraví a potrebe citlivej a rešpektujúcej komunikácie v spoločnosti. Duševné ochorenie by nemalo byť predmetom znevažovania či diskriminácie, a takéto incidenty nám pripomínajú, že je potrebné budovať empatickú a ohľaduplnú spoločnosť, kde sa zachovávajú štandardy rešpektu voči každému jednotlivcovi.