Zmeny v zákonoch týkajúce sa prezidentských volieb!

KK36 Marseille - Na snímke voliè hlasuje vo volebnej miestnosti v prvom kole parlamentných volieb vo Francúzsku 12. júna 2022 v Marseille. Úderom ôsmej hodiny sa v nede¾u ráno vo Francúzsku zaèalo prvé kolo parlamentných volieb. Podoba 577-èlennej dolnej komory Národného zhromaždenia však bude úplne jasná až po druhom kole, ktoré sa uskutoèní o týždeò — 19. júna. FOTO TASR/AP A voter casts his ballot in the first round of the French parliamentary election, Sunday, June 12, 2022 in Marseille, southern France. French voters are choosing lawmakers in a parliamentary election as President Emmanuel Macron seeks to secure his majority while under growing threat from a leftist coalition. (AP Photo/Daniel Cole)

Druhé kolo prezidentských volieb a voľby do Európskeho parlamentu (EP) by sa v roku 2024 mohli konať v jednom termíne.

 

 

Ministerstvo vnútra (MV) navrhuje na tento účel novelizovať ústavu. Návrh, ktorým má v stredu otvoriť vláda svoje rokovanie, predpokladá aj zavedenie spôsobu voľby prezidenta Slovenskej republiky poštou. MV predkladá na stredajšie rokovanie aj návrh zmien v zákone o Hasičskom a záchrannom zbore, majú sa týkať napríklad nároku na dovolenku vo vyššej výmere pre príslušníka zboru trvale sa starajúceho o dieťa. Ďalší legislatívny návrh upravuje podmienky na udelenie prechodného pobytu pre cudzincov na účel štúdia, podnikania či zamestnania v autobusovej a kamiónovej doprave. Vláda má takisto odobriť nové donucovacie opatrenia voči tým, ktorí ignorujú rozhodnutia súdu alebo si neplnia uložené povinnosti. V legislatívnom návrhu k novele Exekučného poriadku sa ráta s rozšírením možnosti uložiť peňažnú pokutu, zadržaním vodičského preukazu a osvedčenia o evidencii vozidla i použitím technických prostriedkov brániacich užívaniu veci.

 

 

Ministri sa majú zaoberať aj novelou zákona o zdravotnom poistení, ktorá by mala priniesť zmenu v spôsobe prerozdeľovania peňazí z poistného medzi zdravotnými poisťovňami. Schvaľovať majú aj rozšírenie zoznamu omamných a psychotropných látok, doplniť sa má napríklad o koncentrát konopy. Ministerstvo školstva na vládu predkladá návrh legislatívnej úpravy, ktorá umožní prideľovať financie z kapitoly rezortu aj pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je regionálny úrad školskej správy. Návrh súvisí s transformáciou školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie, ktorá nastane 1. januára 2023.

 

 

Medzi viacerými materiálmi, ktoré predkladá na rokovanie rezort obrany, je napríklad návrh ustanoviť pre profesionálnych vojakov ombudsmana, rovnako tiež vyčleniť na rok 2023 v medzirezortnom programe Podpora obrany štátu 7,9 milióna eur. Vo vyše 30-bodovom programe rokovania má kabinet taktiež schvaľovať 1,12 milióna eur na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnych situácií v minulom a aktuálnom roku. Kabinet sa bude venovať aj správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2021, ktorú prerokujú ešte pred rokovaním kabinetu na zasadnutí Bezpečnostnej rady SR. Ministri dostanú informáciu tiež o sociálnej situácii obyvateľov Slovenska v roku 2021, ktorou sa v pondelok (22. 8.) zaoberala Hospodárska a sociálna rada SR. Množstvo bodov sa bude venovať ekonomickým otázkam.

 

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk