Zmena trestnej politiky posunie Slovensko smerom k moderným európskym trendom, informuje Eduard Heger

ZDROJ FOTO: FB Eduard Heger
Dočasne poverený premiér Eduard Heger, uviedol na svojej sociálnej sieti status: ,,VLÁDA SCHVÁLILA NOVELU TRESTNÉHO ZÁKONA.“
Podľa neho, zmena trestnej politiky posunie Slovensko smerom k moderným európskym trendom. Hlavným cieľom novely je posilnenie restoratívnej služby občanom, lepšia legislatíva pre ukladanie sankcií a resocializačné programy „na mieru“.
Novela reaguje na aktuálne požiadavky doby:
➡️ zavádza nový inštitút super rýchleho konania pri jazde pod vplyvom alkoholu
➡️ pri drogovej činnosti rozlišuje dílera od užívateľa
➡️ počíta s väčším využívaním alternatívnych trestov
✅️ Do novely trestného zákona bolo zapojených viac ako 110 odborníkov a vďaka nášmu spoločnému úsiliu novelizujeme vyše 400 bodov trestného zákona.

ZDROJ: Facebook.com/premier.sr

ZDROJ FOTO: Facebook.com/premier.sr