Zkušený manažer Bednárik zvolen do vedení ČD. Má prý všechny klíčové předpoklady!

Vrcholové vedení Českých drah posílí o zkušeného manažera. Dozorčí rada společnosti na svém řádném zasedání zvolila nového předsedu představenstva a generálního ředitele, kterým bude od zítřka Ivan Bednárik, dosavadní předseda představenstva dceřiné společnosti ČD Cargo. Členové dozorčí rady tak rozhodli jednomyslně po důkladné diskusi a zvážení všech důvodů. Zároveň se distancovali od zavádějících informací, které se ještě před jednáním objevily v médiích, a od neuvážených komentářů k záležitostem, které spadají do výlučné pravomoci a odpovědnosti dozorčí rady společnosti.

„Jako dlouholetý předseda představenstva ČD Cargo prokázal Ivan Bednárik, že má klíčové předpoklady k tomu, aby provedl i České dráhy nadcházející náročnou etapou. Národní dopravce utrpěl v důsledku pandemie Covid-19 ztráty v řádech miliard korun. Nyní musí najít cesty, jak udržet a posílit svou finanční pozici a pokračovat v náročném investičním programu i zkvalitňování svých služeb,“ okomentoval volbu nového předsedy představenstva a generálního ředitele ČD předseda dozorčí rady Pavel Kysilka. Klíčový úsek ekonomiky proto nově přejde přímo pod nově zvoleného předsedu Ivana Bednárika. „Patrik Horný na funkci náměstka pro ekonomiku rezignoval a Dozorčí rada přijala řešení, které posílí roli finančního řízení společnosti,“ dodal Pavel Kysilka.

Dozorčí rada zároveň přijala rozhodnutí Václava Nebeského rezignovat z osobních důvodů na funkci předsedy představenstva a generálního ředitele ČD a zvolila ho do funkce místopředsedy. „Představenstvo pod jeho vedením dokázalo rychle reagovat na krizový vývoj a v naprosto nestandardních podmínkách uřídit jednu z největších společností v zemi. Pan místopředseda bude odpovídat za oblast projektového řízení, dotací a IT a s tím spojenou digitalizaci služeb a procesů. Efektivita fungování firmy v této oblasti má přispět k zásadní úspoře nákladů,“ doplnil Pavel Kysilka.

Představenstvo ČD bude jako doposud pětičlenné, provoz bude mít dál na starost Michal Kraus, správu majetku Petr Pavelec a obchod Jiří Ješeta.

Všechny výše uvedené změny platí od zítřka, tedy od 4. 12. 2020.