Žilinka dnes vysvetľuje pred Ústavnoprávnym výborom Národnej rady SR. No otázky má aj on: „Kde boli poslanci, ktorí kritizujú ustanovenia paragrafu 363 trestného poriadku, v roku 2019?“

Na snímke generálny prokurátor SR Maroš Žilinka poèas rokovania 40. schôdze Národnej rady SR (NR SR) v stredu 29. septembra 2021 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann

Maroš Žilinka dnes povedal pred Ústavnoprávnym výborom Národnej rady SR, že podiel rozhodnutí zrušených generálnym prokurátorom podľa paragrafu 363 Trestného poriadku je za ostatných šesť rokov najnižší. Žilinka podľa vlastných slov vyhovel 13,95 percentu žiadostí.

„Kde boli poslanci, ktorí kritizujú ustanovenia paragrafu 363 trestného poriadku, v roku 2019, keď ten podiel bol 19 percent,“ povedal Žilinka. Nezaradený poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa pýtal Maroša Žilinku, čo si myslí o tom, že osoby, ktorým zrušil obvinenie alebo stíhanie, v súčasnosti žiadajú ospravedlnenie alebo odškodnenie od Slovenskej republiky. „Nie je úlohou generálneho prokurátora dávať návod a prípadne prejudikovať prípadné budúce možné konania vo veciach náhrady škody…Je irelevantné, čo si ja myslím. Ja som viazaný zákonom,“ skonštatoval Žilinka s tým, že on, ako generálny prokurátor má aplikovať zákon.

Podnikateľ Jaroslav Haščák sa rozhodol uplatniť si voči štátu nárok na náhradu škody, ktorú utrpel vzneseným obvinením a následným väzobným stíhaním. Jeho právny zástupca Peter Kubina skonštatoval, že rozhodnutie odvolacieho senátu Najvyššieho súdu SR zo 7. januára 2021 a rozhodnutie Generálneho prokurátora SR z 31. augusta 2021, ako aj rozhodnutie dovolacieho senátu Najvyššieho súdu z 20. septembra 2021 jednoznačne konštatovali nezákonnosť a neopodstatnenosť vznesenia obvinenia a väzobného stíhania Jaroslava Haščáka.

ZDROJ: webnoviny.sk

ZDROJ FOTO: archív teraz.sk