Zemanova kancelář se sice brání, no kontrole se nevyhne! Pražský hrad prolomil mlčení a vyjádřil se k dokumentu o Vrběticích

Kancelář prezidenta republiky (KPR) trvá na obvinění, že Bezpečnostní informační služba (BIS) zaslala tajnou zprávu o Vrběticích v rozporu s platnou legislativou. Hrad tajné službě vyčítá, že neupozornila na potřebu rychlého předání prezidentu Miloši Zemanovi. Spis byl také podle Hradu nesprávně označen jako důvěrný, i když obsahoval dokument označený jako tajný. Tato obvinění BIS odmítá. O záležitosti dnes jednal i sněmovní výbor pro bezpečnost, doporučil úřadům prověřit zacházení s tajnými informacemi na Hradě. A úřady tak skutečně učiní – ministerstvo vnitra provede desetidenní kontrolu kanceláře hradu a bude hledat, jak probíhala skartace dokumentu, uvedl Deník N.

Pražský hrad prolomil mlčení a vyjádřil se k dokumentu o Vrběticích. Tvrdě se brání. Podle Kanceláře prezidenta republiky (KPR) byl spis doručen v hrubém nepořádku a Bezpečnostní informační služba (BIS) nepřizpůsobila označení a způsob doručení.  Hrad čelí podezření, že pochybil při skartování tajné zprávy o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích. Prezidentská kancelář v pondělním prohlášení potvrdila, že dokument skartovala. Odmítá ale, že by tím porušila předpisy. „V KPR nebyl skartován žádný materiál určený k archivaci,“ uvedl Hrad.

Podle KPR byla utajovaná písemnost, která byla údajně skartována, dopravena na Hrad dne 7. dubna, a to „v době nepřítomnosti prezidenta republiky, po pracovní době, v pozdně odpoledních hodinách,“ jak uvádí tisková zpráva. Podle Hradu nebyla písemnost řádně označena a byla prezentována jako běžný spis v druhém nejnižším stupni utajení. Doručovatel BIS také podle Hradu neinformoval, že se jedná o jinou, než běžnou korespondenci.

Obálka rovněž podle vyjádření neobsahovala oznámení „Ihned předat“, jak bývá běžné a navíc se z BIS ani neozval nikdo, kdo by na spěšnost dokumentu upozornil. Prezident se tak začal dokumentu věnovat až při nejbližší příležitosti, a tedy až 13. dubna 2021 v dopoledních hodinách.

Pracovnice Hradu podle KPR zjistila, že v dokumentu je příloha ve stupni Tajné. „V tom případě měl být celý spis (včetně jeho obálky) označen jako Tajný. Jinak by s ním mohly v KPR omylem nakládat osoby bez potřebného stupně bezpečnostní prověrky. Utajovaný spis byl nesprávně označen v hrubém rozporu s platnou legislativou a nebylo jasné, v jakém režimu došlo k jeho zaslání,“ hájí se dále Hrad, který dále ve vyjádření obviňuje BIS, že celé jednání vystavuje podezření, že předání spisu bylo úmyslně zadrženo.

Podle Hradu je tak nyní KPR vystavena nebezpečí, že bude obviněna z neoprávněného nakládání s informacemi. A je zopakováno, že s utajovaným dokumentem nepřišla do styku neoprávněná osoba.

BIS v dřívějším prohlášení zaslaném ČTK rozhodně odmítla, že by byl dokument v hrubém nepořádku. „Byl KPR řádně předán a byl proti podpisu převzat bez výhrad. V následujících hodinách pak byla pouze opravena drobná administrativní chyba, která nijak nesnižovala závažnost dokumentu,“ uvedla kontrarozvědka.  Šéf BIS Michal Koudelka řekl Blesku před tajným jednáním sněmovního bezpečnostního výboru, že nebude zprávu nijak komentovat, protože se „jedná o utajovanou informaci“. Dodal, že jej překvapila informace, že byl dokument skartován.

Otevřenější byl v odpovědi pro média Fiala. „Považuji za trochu nešťastné, že na veřejnosti tímto způsobem komunikuje Hrad a BIS. To nepřispívá k důvěryhodnosti státu vůči občanům a je potřeba, aby to rychle skončilo. A já k tomu nemám další informace. Ze své zásady to tedy dál komentovat nebudu,“ řekl. „Já volím jinou taktiku, než Hrad. Já s novináři mluvím. Pokud jde o ten samotný příběh se zprávou, tak k tomu se nemohu vyjadřovat, protože probíhá nějaké vyjasňování celé té věci,“ dodal.

Než se dnes sněmovní výbor dostal k Vrběticícím, řešil budoucnost vedení BIS. Fiala znovu navrhnul znovu jmenovat Michala Koudelku. Podle Fialy by neměla situace, kdy BIS nevede plnohodnotný ředitel, trvat dlouho.  Po necelé čtvrthodině schválil 11 hlasy ze 12 přítomných poslanců usnesení, které vládě umožňuje Koudelku do čela kontrarozvědky jmenovat. Fiala předpokládá, že vláda Koudelku jmenuje na svém nejbližším zasedání.

Následně výbor doporučil Národnímu bezpečnostnímu úřadu (NBÚ) a archivní a spisové službě ministerstva vnitra provést kontrolu, jak se v Kanceláři prezidenta republiky (KPR) dodržovaly požadavky na ochranu utajovaných informací v období od začátku loňského roku do dnešního data.

Sněmovní výbor schválil usnesení poté, co vyslechl informace od šéfa BIS Koudelky i zástupců policie. „Výbor bere poskytnuté informace na vědomí a konstatuje, že neshledává postup BIS a Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v rozporu s předpisy,“ stojí dále ve schváleném usnesení.

Ministerstvo vnitra odpoledne pro Deník N potvrdilo, že kontrolu provede. „Kontrola v Kanceláři prezidenta republiky bude zaměřena na odbornou správu dokumentů/spisů u uvedeného veřejnoprávního původce v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a dalších souvisejících právních předpisů z oblasti spisové služby,“ řekla serveru mluvčí resortu Hana Malá.

Výbor rovněž požádal vnitro a NBÚ o sdělení, jak kontroly na Hradě dopadnou. „Záležitostí se budeme zabývat i na dalším zasedání výboru. Byli bychom rádi, aby se dostavil zástupce ministerstva vnitra a zástupce z KPR,“ řekl novinářům místopředseda výboru Šimon Heller (KDU-ČSL). Na řadu otázek podle něj totiž výbor zatím nemá odpovědi. Zástupce z Hradu by měl seznámit výbor například s vnitřními normami a procesy, jak se v KPR zachází s písemnostmi.

Jednání se za KPR podle poslanců pravděpodobně nebude moci zúčastnit vedoucí kanceláře Vratislav Mynář, protože jednání se koná v utajeném režimu a Mynář nemá potřebnou prověrku. „Asi bych nechal na vedení KPR, koho pošlou, abychom se mohli bavit na té (utajené) úrovni,“ řekl novinářům šéf výboru Pavel Žáček (ODS). Výbor se má sejít 24. února, pozvánku na Hrad odešle Sněmovna dnes, nebo v pátek.

„Kancelář prezidenta republiky odkazuje na svá předchozí vyjádření, která mají oporu v uchovaných záznamech. O vyjádření KPR výbor nepožádal. Členové výboru mají sami možnost seznámit se s fakty,“ sdělil ČTK Ovčáček.

Policisté podle Radiožurnálu a serveru Respekt.cz na Hradě zjišťovali, zda se s tajnou zprávou o Vrběticích neseznamovali lidé bez bezpečnostní prověrky. KPR v pondělním prohlášení potvrdila, že dokument skartovala. Odmítá ale, že by tím porušila předpisy. Dokument BIS podle Hradu dorazil v hrubém nepořádku. Kontrarozvědka to odmítla, připustila jen drobnou administrativní chybu. Hrad v dnešním prohlášení trvá na tom, že BIS zaslala zprávu v rozporu s legislativou. „V té zprávě je na první pohled minimálně řada nepřesností, které potřebujeme osvětlit,“ řekl Heller k dnešnímu prohlášení Hradu.

ZDROJ: blesk.cz, Deník N

ZDROJ FOTO: MAFRA/ Profimedia