Zdražovanie vždy predbieha zvyšovanie dôchodkov, je nutné, aby vláda zasiahla operatívne, hovorí poslanec národnej rady Marek Šefčík

ZDROJ FOTO: FB Marek Šefčík

Redakcia Vysoká hra sa venuje príprave série článkov týkajúcich sa nadchádzajúcich volieb na Slovensku. V tomto článku sme sa zamerali na veci týkajúce sa sociálneho sektora. Vyspovedali sme Mareka Šefčíka z OĽaNO. Zaujímal nás jeho názor na valorizáciu dôchodkov, predčasný dôchodok či zmeny v dôchodcovských sporeniach. Poslanec národnej rady, Marek Šefčík vysvetlil exkluzívne pre redakciu Vysoká hra, čo si o tom myslí, v čom vidí problém a čo by prípadne zmenil.

Valorizácia dôchodkov

Sociálna poisťovňa od 1. januára 2023 zvýši, valorizuje, dôchodky o 11,8 % automaticky, dôchodcovia nemusia o nič osobitne žiadať. O zvýšení dostanú písomné rozhodnutie a dôchodky vo vyššej sume im budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2023 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2023 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2023. Zvýšia sa všetky druhy dôchodkových dávok.

Šefčík zhrnul, že dôchodky sa valorizujú pravidelne podľa platného zákona o dôchodcovskej inflácii spred roka.

„Je to takto nastavené a jediný problém je, že inflácia a teda zdražovanie vždy predbieha zvyšovanie dôchodkov. Preto je nutné, aby vláda v prípade vysokej inflácie zasiahla operatívne a pomohla dôchodcom cez mechanizmy jednorazovej pomoci – predovšetkým tým, ktorí majú najnižšie dôchodky,“ vysvetlil.

Takým mechanizmom bol podľa Šefčíka za ich vlády reálne vyplácaný trinásty a raz aj štrnásty dôchodok.

„Mnohým dôchodcom sme pomohli aj cez očkovací bonus a celkovo sme vyplatili v roku 2022 dôchodcom navyše oproti riadnym dôchodkom až 750 miliónov eur,“ povedal.

Predčasné dôchodky

V téme nízkych dôchodkov sú podľa neho skutočným problémom zmrazené nízke dôchodky. „Ide o dôchodky, ktoré boli navýšené a zmrazené a doposiaľ inflácia a následne zvýšenie dôchodku nepresiahlo strop, na ktorom boli zmrazené. Komunikoval som o tom pred pár mesiacmi s ministrom práce sociálnych vecí a rodiny a ten mi potvrdil, že najneskôr v roku 2024 by už zmrazený dôchodok nemal mať nikto. Ak nie prekročením zmrazeného stropu cez navýšenie o infláciu, tak určite mechanizmom, ktorý ministerstvo pripravuje,“ zhrnul.

Ako príklad spomenul svojich rodičov. „Začnem tým, že obaja moji rodičia majú nízke dôchodky, mama dokonca patrí medzi tých dôchodcov, ktorí majú zmrazené dôchodky. A napriek tomu šli do predčasného starobného dôchodku. O pár mesiacov, ale predsa. A čo na to povedali? Že nie je dôležité aký vysoký bude náš dôchodok, ale ako dlho ho budeme v zdraví užívať. Myslím si, že dôchodkový systém tým, že sa rodí menej detí je neudržateľný, ak doňho nebudú zásahy a vylepšenia,“ povedal.

Jedno z riešení podľa Šefčíka prijali v národnej rade pod názvom rodičovský bonus. „Som presvedčený o tom, že je to správny mechanizmus, ktorý dôchodcom, ktorí sa starali o svoje deti, vychovávali ich, platili im školy aspoň sčasti vracia financie za ich starostlivosť. Pritom, ich deti to nič nestojí. Len presmerujú časť peňazí zo svojich odvodov štátu do peňaženiek svojich rodičov. Myšlienka je tu dlho, ale až my sme ju dokázali presadiť. Zatiaľ je to nastavené tak, že rodičia tú sumu dostanú jednorazovo koncom roka, ale od roku 2024 to už bude na mesačnej báze. takže moja odpoveď – áno som spokojný s tým nastavením, pretože do toho vstupujú ešte ďalšie faktory ako mimoriadne dôchodky, či rodičovský bonus, ktorý dôchodcom, bez ohľadu na to, či sú v predčasnom, alebo riadnom dôchodku pomôže,“ vysvetlil.

Zmeny v 2.pilieri

Najvýznamnejšími zmenami v 2. pilieri sú zavedenie predvolenej investičnej stratégie a zmeny v podmienkach výplatnej fázy, ktoré majú zabezpečiť postupné a dlhodobé čerpanie úspor. Zároveň sa upravujú (individuálne) garancie a znižujú poplatky pre dôchodcovské správcovské spoločnosti. Toto je však podľa Šefčíka téma, ktorou sa konkrétne on do hĺbky nezaoberal.

„Pracovali na tom moji kolegovia zo sociálneho výboru, či predseda hospodárskeho výboru. Napriek tomu ako som spomínal vyššie som presvedčený o tom, že dôchodkový systém má pri takej demografii a vyššieho dožitia sa veku problém, ktorý treba riešiť. Ak by sme schválili výber financií z 2. piliera naraz všetko mohlo by sa niektorým menej zodpovedným stať, že by to minuli a potom strádali a padli do pásma chudoby. Preto si myslím, že ak, tak výber z 2. piliera postupne,“ dodal Marek Šefčík.

ZDROJ FOTO: FB Marek Šefčík