Zdravotníkom aj záchranárom sa od januára zvýšia platy

Platy všetkých zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby sa od začiatku roka zvýšia.

 

Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2023.  Pri nezmenenom počte zdravotníkov si tento krok vyžiada 232 miliónov eur v budúcom roku s postupným rastom na 273 miliónov eur v roku 2026.
Novelou zákona sa zvyšuje základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka. Zdravotníkom sa uznajú aj odpracované roky v zahraničí a časť obdobia stráveného na materskej a rodičovskej dovolenke. Na jedno dieťa možno započítať najviac tri roky a spolu za všetky deti najviac šesť rokov materskej a rodičovskej dovolenky.
ZDROJ: webnoviny.sk

ZDROJ FOTO: Facebook