Zdravotníctvo čakajú takéto novinky! Vladimír Lengvarský sa činí

Jedným z prvých opatrení rezortu zdravotníctva na podporu a stabilizáciu lekárov je dotácia na zriadenie ambulancií. Ministerstvo zdravotníctva vytvorilo zoznam okresov a obcí, ktoré môžu získať príspevok na zriadenie ambulancie. Zoznam bol tvorený v spolupráci so samosprávnymi krajmi, ktoré v rámci okresov určili konkrétne obce s alokovaným príspevkom.

„Okrem názvu obce má uchádzač k dispozícii aj informácie o výhodách, ktoré daná obec ponúka. Napríklad možnosť nového lekára využiť priestory obce na zriadenie ambulancie, získať zvýhodnené nájomné alebo bývanie ponúkané obcou. Výška príspevku na úrovni obce bude 60-tisíc eur a na úrovni okresu 50-tisíc eur vyplácaných v štyroch častiach v priebehu dvanástich mesiacov,“ konkretizovalo ministerstvo.

Minister Vladimír Lengvarský chce z plánu obnovy podporiť vznik 170 všeobecných ambulancií. Zoznam, v ktorých okresoch budú môcť lekári požiadať o nenávratnú finančnú podporu na zriadenie ambulancie, zverejnilo dnes ministerstvo zdravotníctva na svojej webovej stránke.

Ministerstvo zdravotníctva prvýkrát definovalo sieť lekárov na úrovni okresu, a nie na úrovni kraja, ako to bolo v pôvodnom normatíve z roku 2008. „Na základe výsledkov vyhodnotenia stavu siete na Slovensku chýba 400 všeobecných lekárov pre dospelých a 223 primárnych pediatrov,“ uvádza rezort zdravotníctva.

Ministerstvo tiež poukázalo na to, že medzi najviac kriticky nedostatkové okresy vo všeobecnom lekárstve patrí okres Považská Bystrica, Zlaté Moravce, Krupina a Poltár. V pediatrii sú najviac kriticky nedostatkovými okresy Krupina, Veľký Krtíš, Gelnica a Malacky.

O príspevok sa môžu uchádzať noví lekári, ale aj existujúci poskytovatelia, ktorí plánujú zamestnať všeobecného lekára alebo pediatria a preukážu splnenie rovnakých podmienok ako v prípade nového lekára. Uchádzači budú môcť ministerstvu zaslať oficiálnu žiadosť o príspevok až po vyhlásení výzvy, ktorú rezort plánuje zverejniť v auguste. Formulár žiadosti spolu s potrebnými dokumentami budú prístupné na webovej stránke ministerstva zdravotníctva.

ZDROJ: SITA/ Ministerstvo zdravotníctva
ZDROJ FOTO: teraz.sk