Zdravotníci opäť žiadajú zvýšenie rozpočtu!

Zdroj foto: Ilustrativní, Pixabay.com, free for commercial use
Slovenská lekárska komora (SLK) požaduje zvýšenie rozpočtu pre zdravotníctvo minimálne o 700 miliónov eur. 


Opätovne poukazuje na to, že súčasný návrh je nedostatočný. SLK upozorňuje, že návrh štátneho rozpočtu limituje medziročný nárast výdavkov pre špecializovaný ambulantný sektor na šesť percent, čo absolútne nepostačuje na zabezpečenie nákladov na základnú prevádzku mnohých jej poskytovateľov. „SLK navrhuje čo najskôr zvýšiť platbu za poistenca štátu minimálne na úroveň, ktorú povinne odvádza živnostník s jeho pravidelnou valorizáciou - v roku 2022 to bola suma 79 eur mesačne. To umožní získať zdroje na zabezpečenie reálnych platieb pre nemocnice aj ambulancie,“ povedal prezident SLK Pavel Oravec. SLK podporuje každý návrh, ktorý povedie k zvýšeniu platby za poistencov štátu, a tým k zvýšeniu zdrojov v rozpočte pre zdravotníctvo.
Komora poukazuje na to, že v prípade, že nedôjde k zvýšeniu rozpočtu pre zdravotníctvo, je férové, aby politici povedali občanom pravdu, že si budú musieť za zdravotnú starostlivosť priplácať. Je tiež podľa nej otázne, či vôbec nájdu ambulanciu, ktorá ich aj v takom prípade bude môcť ošetriť. Na potrebu zvýšenia zdrojov na verejné zdravotné poistenie na výšku minimálne šiestich percent hrubého domáceho produktu (HDP) upozorňovali viaceré zdravotnícke organizácie vrátane SLK aj v novembri.


ZDROJ: info.sk

ZDROJ FOTO: Facebook