Zatvárajú pediatrické ambulancie: Lekári budú dnes riešiť budúcnosť, rušia sa detské pohotovosti

Zdroj foto: FB Detské oddelenie NsP PB

Stav slovenskej pediatrickej zdravotnej starostlivosti je v súčasnosti predmetom dnešného rokovania Národnej rady. Pediatrické ambulancie v rôznych regiónoch krajiny postupne zatvárajú svoje dvere, a to z dôvodu neschopnosti zabezpečiť dostatočný počet lekárov a sestier na poskytovanie kvalitnej starostlivosti. Situácia sa stala tak naliehavou, že detské pohotovosti sú ohrozené až do takej miery, že sa uvažuje o možnosti ich zrušenia. Ambulancie pre deti totiž mnohé kraje zatvárajú a na svete je už aj vyhláška, ktorá umožňuje zrušiť 21 detských pohotovostí.

 

Opatrenia, ktoré viedli k uzákoneniu zatvárania pediatrických ambulancií

Odporúčania o zatváraní pediatrických ambulancií sú spojené s nedostatočným počtom kvalifikovaných pediatrov a sestier. Táto situácia je výsledkom dlhodobého problému, ktorý sa týka nedostatku pediatrov na Slovensku. Niekoľko krajov Slovenska sa stalo zasiahnutými týmto problémom, čo zanecháva tisíce rodičov a detí v neistote ohľadom dostupnosti adekvátnej zdravotnej starostlivosti.

Diskusia medzi rezortom zdravotníctva a pediatrami

Vláda Slovenskej republiky a predstavitelia pediatrických ambulancií sa stretli, aby diskutovali o vážnej situácii. Zatiaľ čo rezort zdravotníctva sa snaží nájsť riešenia a opatrenia na zlepšenie situácie, pediatrov trápi obava z ďalšieho zatvárania ambulancií a ohrozenia detských pohotovostí.

Zástupcovia rezortu zdravotníctva a pediatrov sa majú opäť zísť v stredu, aby zhodnotili aktuálny stav a diskutovali o možných riešeniach. Očakáva sa, že táto schôdza bude dôležitým míľnikom v hľadaní trvalého riešenia pre slovenskú pediatrickú zdravotnú starostlivosť.

Vyhláška umožňujúca zrušenie 21 detských pohotovostí

Okrem zatvárania pediatrických ambulancií sa na Slovensku rieši aj otázka zrušenia 21 detských pohotovostí. Tento krok je sprevádzaný obavami z toho, že nedostupnosť detskej urgentnej starostlivosti môže mať vážne dôsledky pre zdravie a bezpečnosť detí.

Situácia slovenskej pediatrickej zdravotnej starostlivosti je naliehavým problémom, ktorý vyžaduje okamžité riešenie. Rovnako tak je nevyhnutné, aby sa vytvorili dlhodobé stratégie na zabezpečenie dostatočného počtu kvalifikovaných pediatrov a sestier, aby sa zachovala kvalita starostlivosti pre najmladších občanov Slovenska.