Zamestnávatelia zdôraznili, že rešpektujú toto ústavné právo poslancov

Na snímke poslanci Národnej rady (NR) SR poèas tajnej vo¾by kandidátov na ústavných sudcov na rokovaní 46. schôdze parlamentu 25. júna 2019 v Bratislave. Poslanci NR SR volia v utorok podveèer kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR v tajnom hlasovaní. Ide o opakovanú vo¾bu, keïže vo štvrtok (20. 6.) poslanci zvolili len jedného kandidáta, a to Radoslava Procházku. Zvoli majú chýbajúcich piatich kandidátov, vyberajú zo zvyšných 15 uchádzaèov. FOTO TASR - Jakub Kotian *** Local Caption *** tajná vo¾ba kandidátov ústavní sudcovia
Zamestnávatelia opustili pondelkové rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR, pretože chceli vyjadriť svoj nesúhlas s obchádzaním sociálneho dialógu.
Tripartita je najvyššie fórum sociálnych partnerov, ktoré však v súčasnosti neplní svoj účel, uviedli v spoločnom vyhlásení Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy a Združenie miest a obcí Slovenska. „Poslanci parlamentu prichádzajú s návrhmi zákonov, ktoré sú často pripravované príslušnými ministerstvami, pričom okrem toho, že majú výrazný negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, cielene obchádzajú štandardný legislatívny proces – pripomienkové konanie či odbornú diskusiu so všetkými dotknutými subjektmi,“ uviedli zástupcovia zamestnávateľov a samospráv. Poslednou kvapkou bolo podľa nich nedávne schválenie novely Zákonníka práce, ktorá v čase vrcholiacej inflačnej a energetickej krízy rozmrazuje mzdové príplatky za prácu počas noci, víkendov či sviatkov, čím zamestnávateľom a samosprávam dodatočne zvýši náklady.


„V snahe nájsť kompromis v danej téme sme navrhovali, aby boli zvýšené príplatky minimálne oslobodené od odvodov na strane zamestnávateľa i zamestnanca. Dnes totiž 52 % z každého eura vyplateného zamestnávateľom zoberie štát,“ upozornili.
Zamestnávatelia zdôraznili, že rešpektujú ústavné právo poslancov na predkladanie parlamentných návrhov zákonov, no odmietajú jeho súčasné zneužívanie. Zákony so zásadným hospodárskym vplyvom podľa nich musia byť predmetom korektného sociálneho dialógu v súlade s legislatívou a základnými princípmi právneho štátu. Zamestnávatelia preto chcú túto tému prediskutovať s predsedami jednotlivých koaličných strán.

ZDROJ: info.sk

ZDROJ FOTO: Facebook