Začiatok školského roka 2023/2034: Zvýšenie platov učiteľov a nové kurikulum

Zdroj foto: reprofoto

Školský rok 2023/2034 prichádza so sériou opatrení, ktoré boli pripravené a schválené vládou Eduarda Hegera. Medzi týmito opatreniami je druhá valorizácia platov učiteľov v tomto roku, tentoraz vo výške 12 %. Okrem toho, prvých 39 základných škôl zavádza nové kurikulum základného vzdelávania.

 

Predseda strany Demokrati, Eduard Heger, zdôraznil, že vláda podnikla rozhodné kroky na zvýšenie platov učiteľov a zamestnancov v školstve. Táto skupina verejných služieb potrebovala podporu, a preto boli v júni 2022 vyplatené jednorazové odmeny vo výške 500 eur. Od januára tohto roku sa platy učiteľov a zamestnancov v školstve zvýšili o ďalších 10 %, a teraz, od septembra, stúpli o ďalších 12 %. Celkový nárast platov v sektore medzi júnom 2022 a septembrom 2023 predstavuje až 21,2 %. Toto historicky vysoké zvýšenie prinesie učiteľom a zamestnancom v školstve stovky eur navyše. Pre začínajúcich pedagógov to znamená približne 250 eur viac.

Súvisiac s reformou kurikula a učebníc, ktorá je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti, vláda predstavila plán na vytvorenie 40 centier podpory pre pedagógov na regionálnej úrovni. Už 32 z týchto centier funguje od septembra tohto roku. Eduard Heger vysvetlil, že okrem finančnej podpory vláda pomáha aj inými spôsobmi. Tímy skladajúce sa z inšpiratívnych učiteľov, riaditeľov škôl a odborníkov pomáhajú pedagógom pri prechode na nové učivo. Tieto tímy motivujú a pomáhajú zlepšovať metódy výučby a kreatívne myslenie učiteľov. Cieľom je pripraviť učiteľov na 21. storočie a vytvoriť pedagogických lídrov vo svojich regiónoch.

Eduard Heger uviedol, že pilotná skupina škôl začne používať nový Štátny vzdelávací program od septembra tohto roku. Reforma bude začínať v 39 základných školách, ktoré zastupujú rôzne regióny Slovenska. Táto reforma má za cieľ posilniť kreatívne myslenie a zdôrazňovať porozumenie súvislostiam namiesto memorovania.

Strana Demokrati, vedená Eduardom Hegerom, je pripravená pokračovať v implementácii schválených reforiem a prijať ďalšie opatrenia na zlepšenie školstva. Heger poznamenal, že ich volebný program zahŕňa zvýšenie výdavkov na vzdelávanie do roku 2030 o 1 % HDP. Taktiež plánujú investovať do školstva, vedy a výskumu tak, aby sa Slovensko priblížilo k priemeru členských štátov OECD. To zahŕňa aj zvýšenie atraktívnosti učiteľského povolania.