Významná podpora pro rodiny s dětmi: Navýšení rodičovského příspěvku schváleno poslanci

Zdroj foto: Pixabay.com (free for commercial use)
Významná podpora pro rodiny s dětmi je na cestě, jak potvrdila schválená novela zákona o státní sociální podpoře v České republice. Poslanci dnes schválili návrh Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na významné navýšení rodičovského příspěvku. Toto navýšení bude mít pozitivní dopad na rodiče dětí narozených od 1. ledna 2024, kteří se dočkají zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun.

Významná podpora pro rodiny s dětmi je na cestě, jak potvrdila schválená novela zákona o státní sociální podpoře v České republice. Poslanci schválili návrh Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na významné navýšení rodičovského příspěvku. Toto navýšení bude mít pozitivní dopad na rodiče dětí narozených od 1. ledna 2024, kteří se dočkají zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun. Tím se původní částka 300 tisíc korun zvýší na 350 tisíc korun. Zároveň bude doba čerpání tohoto příspěvku zkrácena z původních čtyř let na tři roky.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) vysvětlil, že tímto krokem ministerstvo reaguje na potřeby rodin s malými dětmi a snaží se jim co nejvíce usnadnit péči o potomky. Rodičovský příspěvek lze čerpat po peněžité pomoci v mateřství, obvykle od šestého měsíce věku dítěte. Je poskytován bez ohledu na příjem domácnosti a na to, zda dítě pečuje matka nebo otec. Výše měsíčního příspěvku je volitelná, přičemž maximum závisí na předchozích příjmech, jak uvádí tisková zpráva MPSV.

Rodič, který předtím nedosáhl na peněžitou pomoc v mateřství nebo měl malé příjmy (typicky podnikatelky, studentky nebo nezaměstnané), může čerpat maximálně 13 tisíc korun měsíčně. Ostatní mohou zvolit měsíční výši příspěvku libovolně.

Navýšení rodičovského příspěvku

Tímto opatřením se MPSV snaží podpořit rodiny s malými dětmi a umožnit rodičům větší flexibilitu při čerpání rodičovského příspěvku.

Od srpna 2023 mají rodiče navíc možnost žádat o rodičovský příspěvek online, což zjednodušuje celý proces. Novela zákona také přináší změny v komunikaci s Úřadem práce ČR, což by mělo snížit administrativní zátěž pro žadatele. Tyto změny zahrnují zjednodušení procesu žádosti o příspěvek na bydlení, kdy klienti nemusejí dokládat své náklady na energie, protože úřady je získají od dodavatelů. Novela také umožní rychlejší zjišťování majetku žadatelů o dávky pomoci v hmotné nouzi, což pomůže zrychlit a zautomatizovat proces posouzení žádostí.

Tato novela zákona o státní sociální podpoře přináší významnou podporu pro rodiny s dětmi a zdůrazňuje důležitost péče o potomky a zajištění jejich potřeb.