Výrazný posun štátnej veterinárnej a potravinovej kvalite spokojnosti občanov!

Plugin Seznam SSP
Tento typ reklamy nemůže být zobrazen s využitím shortcode

Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Katarína Surmíková Tatranská dňa 12. septembra 2022 odovzdala generálnemu tajomníkovi a ústrednému riaditeľovi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky Jozefovi Bírešovi titul efektívny používateľ modelu CAF.

 

Odovzdávanie sa konalo v priestoroch Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ŠVPS SR).   Ako uviedla predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky: „Nie je veľa organizácií, kde je rešpekt a vodcovstvo na tak vysokej úrovni ako v Štátnej veterinárnej potravinovej správe Slovenskej republiky. Presvedčili sme sa o tom počas niekoľko mesačnej spolupráce. A práve tie vnímam ako jeden zo základných pilierov úspešných a efektívnych organizácií verejnej správy. Pánovi riaditeľovi sa podarilo vytvoriť v organizácii kolektív zamestnancov, ktorí implementáciu modelu CAF poňali ako možnosť zlepšiť svoju prácu a službu občanom. Výsledkom ich spoločného snaženia je získanie titulu Efektívny používateľ modelu CAF, ku ktorému im srdečne blahoželám.“ ŠVPS SR začala v septembri 2020 s implementáciou modelu CAF v rámci tretej implementačnej etapy národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.
 

Proces samohodnotenia bol ukončený externým posúdením a ŠVPS SR začala proces zlepšovania, v rámci ktorého požiadala ÚNMS SR o vykonanie Externej spätnej väzby modelu CAF. Dňa 3. augusta 2022 sa uskutočnilo jej hodnotenie za účelom preverenia efektívnosti implementácie modelu CAF, ako aj uplatňovania ôsmich princípov výnimočnosti. Počas hodnotenia ŠVPS SR preukázala, že model CAF uchopila správne a postupovala podľa odporúčaných krokov a zároveň, že si osvojila napĺňanie princípov výnimočnosti, ktoré tvoria základný pilier modelu CAF.  Na základe dosiahnutých výsledkov hodnotenia získala ŠVPS SR titul Efektívny používateľ modelu CAF, ktorý je platný dva roky.

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk