Lokální problémy regionů jsou stěžejní téma

Zdroj foto: Wikipedie (free for commercial use)

Vláda odjela na výjezdní zasedání do Jeseníku, kde se řešily lokální problémy. Podle slov premiéra Petra Fialy (ODS) by se takovéto zasedání mělo jednou za 3 až 4 měsíce opakovat. Cílem je řešit nedostatky vybraných regionů v regionu a se zainteresovanými osobami. Na programu byla například problematika dopravy, cestovního ruchu, zdravotnictví nebo bytové výstavby.

Vláda odjela na výjezdní zasedání do Jeseníku, uvádí server ČT24. Nemělo by se jednat o ojedinělou událost, ale premiér Petr Fiala (ODS) se vyjádřil, že podobné výlety by chtěl v budoucnu opakovat víckrát. Podle jeho slov by se mělo třikrát až čtyřikrát do roka odjet na zasedání do regionu, jehož problémy se budou řešit. V loňském roce k tomu dle slov premiéra nebyla velká příležitost, jelikož Česká republika měla na starosti předsednictví EU.

Výběr právě tohoto regionu ocenila i místní správa. Starostka města Zdeňka Blišťanová (TOP09) poukázala na problémy například ve zdravotnictví či v bytové politice. „Když mluvíme o znevýhodněných regionech, máme často na mysli Karlovarský nebo Ústecký a Moravskoslezský kraj, které podle řady definic tyto parametry splňují. Nesmíme však zapomínat ani na části krajů, které jako celek problémy nemají, jako je Olomoucký, ale kde také existují lokality, které jsou z určitých hledisek znevýhodněny,“ okomentoval k výběru regionu premiér.

K dialogu byli přizváni i stavbaři budující obchvat Bludova. Dokončení stavby v termínu je prý stále v plánu. „Co je podstatné, znamená to rychlejší spojení směrem na Šumperk a Jeseník, zlepšení dopravní obslužnosti a také větší bezpečnost na silnicích,“ vyjádřil se k obchvatu ministr dopravy Martin Kupka (ODS). K těmto tématům se postavil i Josef Suchánek (STAN), olomoucký hejtman, který dále poukázal na problematiku například právě oblasti dopravy či cestovního ruchu.