VšZP porušila ľudské práva! Odmietla uhradiť lieky na liečbu rakoviny

Zdroj foto: FB VšZP
Cena liečby sa pritom dokáže vyšplhať až na 100-tisíc eur.

Cena liečby sa pritom dokáže vyšplhať až na 100-tisíc eur.

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský ako aj jeho predchodkyne zaznamenali pri svojej prácu niekoľko podnetov, ktoré smerovali proti zdravotným poisťovniam. Spoločne dospeli k záveru, že boli porušené základné práva na tzv. inú právnu ochranu. Jednalo sa o rozhodovanie v rámci  zdravotných poisťovní vo veciach ako je úhrada kúpeľnej starostlivosti, úhrada spoluúčasti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a úhrada doplatku za zdravotnícku pomôcku.

Najviac podnetov bolo vznesených voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP). Išlo o schvaľovanie úhrady lieku v tzv. osobitných prípadoch. Ako uvádzajú TVnoviny, najviac prípadov sa týkalo onkologických pacientov. Jednalo sa napríklad o liek Keytruda, ktorý je v okolitých štátoch bežnou záležitosťou, no na Slovensku je nutné o jeho úhradu stále žiadať. Častokrát končia žiadosti zamietnuté, aj napriek tomu, že majú pacienti predpis od lekára. Pritom kompletná liečba Keytrudov sa môže vyšplhať až na čiastku 100-tisíc eur.

Sťažnosti sa týkalo aj iných liekov na liečbu rakoviny ako napríklad Erbitux (cetuximab) či Braftovi (enkorafenib). Dôvody zamietnutia poisťovňou boli rôzne, ako napríkald nesplnenie indikačného obmedzenia či nedohodnuté podmienky na úhradu nad rámec aktuálne platných indikačných obmedzení. Ombudsman s tvrdením poisťovne nesúhlasí, pretože podľa neho: „Pritom práve pre nesplnenie indikačného obmedzenia poskytovateľ zdravotnej starostlivosti žiadal o schválenie úhrady lieku,“ uviedol Dobrovodský v tlačovej správe.

Návrh uznesenia predstavil ombudsman na 45. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Jeho návrh bol podporený a svoj súhlas vyjadril aj zástupca Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Rada vlády odporučila aby Ministerstvo zdravotníctva zabezpečilo, aby VšZP pri rozhodovaní o právach poistenca dbala na dodržiavanie zákonných požiadaviek v rozhodovacom procese. Uplatňovanie zmien má Kancelária verejného ochrancu práv v pláne i naďalej sledovať.