Vrchní státní zastupitelství: Hrbáčka zásadně nekomentujeme. Výlučná personální pravomoc ministra vůči náčelníkovi VP může být problém

Na základě některých informací, které proběhly tiskem v souvislosti s rezignací náčelníka Vojenské policie plk. Foltýna, jsme se obrátili na Vrchní státní zastupitelství v Praze s prosbou o vyjádření k některým tvrzením Ekonomického deníku a redaktora Hrbáčka, především ohledně toho, že by vrchní státní zástupkyně Bradáčová měla vědět o existenci „ilegální buňky Šlachtovců“ u Vojenské policie. VSZ odmítlo Hrbáčkovo tvrzení komentovat s odkazem na průběh kauzy soudce JUDr. Havlína, v němž zaznělo, že Hrbáček psal články na objednávku za peníze. Lence Bradáčové není o Hrbáčkových informacích podle vyjádření VSZ nic známo.

„Ve vojenské policii totiž podle řady zdrojů Ekonomického deníku už nějaký čas pracovala pofidérní spiklenecká buňka. Ta protizákonně budovala tým, jenž měl účelově shromažďovat informace „o všem a všech“. Podle zmíněných zdrojů Ekonomického deníku se vše dělo s tichým souhlasem Vrchní státní zástupkyně v Praze Lenky Bradáčové,“ napsal Hrbáček 27. února. Požádali jsme Vrchní státní zastupitelství v Praze o vyjádření:

„Vrchní státní zastupitelství v Praze historicky zásadně tvrzení pana Hrbáčka nekomentuje ani se k těmto nevyjadřuje. Níže sdělujeme důvod, když paní vrchní státní zástupkyně osobně věc odsouzeného JUDr. Havlína dozorovala a zastupovala obžalobu před soudem,“ a odkázalo na článek iDnes z 10. července 2015, kde je uvedeno, že podle soudce Petra Sedlaříka psal redaktor Hrbáček články na objednávku za peníze. Hrbáček sám to popřel a dnes označuje tato sdělení za dezinformace. Přímo Hrbáčka VSZ ani Lenka Bradáčová nekomentují, ale pro VHM v odpovědi ředitel Odboru závažné hospodářské a finanční kriminality JUDr. Balák uvedl, že vrchní státní zástupkyni stejně jako nikomu ze státních zástupců úřadu není nic o údajné ilegální buňce u VP nic známo.

Současně ředitel Balák vyloučil, že by ze VSZ unikly citlivé informace týkající se situace ve Vojenské policii a případů, kterými se zabývá její kriminální služba: „současně sdělujeme, že Vrchní státní zastupitelství v Praze vedlo ve vztahu k věcem, které by se dotýkaly hospodaření s majetkem v rezortu MO dozor nad vyšetřováním, pouze v jedné trestní věci, a to z roku 2021,“ doplnil s tím, že jakými věcmi se státní zastupitelství v přípravném řízení zabývá, či nezabývá, nemůže z povahy věci sdělovat.

Specificky nás zajímalo, zda se VSZ nebo jemu podřízené složky zabývají vazbami prvního náměstka MO Františka Šulce na některé dodavatele v zakázkách ministerstva obrany, případně okolnostmi jeho jednání s prezidentem BAE Systems-Hägglunds v jednom z pražských hotelů. Podle zdrojů naší redakce souvisí změna v čele VP právě mnohem více se zájmem vedení MO o to, jakým kauzám se věnují vyšetřovatelné, než s marginálním pochybením šéfa inspekce Vokřála ve věci pořízení detektoru odposlechů, na kterém Hrbáček následně nádavkem vystavěl příběh o „ilegální buňce Šlachtovců.“

V neposlední řadě jsme se zeptali, zda je podle paní vrchní státní zástupkyně v pořádku, že kriminální služba VP, která má ve své gesci kriminalitu v rezortu MO, organizačně podléhá náčelníkovi VP, který je ve výlučné personální pravomoci ministra obrany, a zda by se zejména hospodářskou kriminalitou v rezortu MO zabývat zcela nezávislý orgán.

„Problém není v tom, že kriminální služba podléhá náčelníkovi VP, ani to, že uvedená problematika spadá do věcné příslušnosti VP, byť si nepochybně lze představit takovou zákonnou úpravu, která by věcnou příslušnost VP ve vztahu k hospodaření s majetkem MO nezakládala. Takto ostatně věcnou příslušnost VP upravoval trestní řád až do konce roku 2011, kdy pověřené orgány VP byly příslušné pouze ve vztahu k trestným činům příslušníků ozbrojených sil. Zákonodárce však věcnou příslušnost VP s účinností od 1.1.2012 výrazně rozšířil. Problémem může samozřejmě být ta skutečnost, že náčelník VP je ve výlučné personální pravomoci ministra obrany. Je tak otázkou, zda s rozšířením věcné příslušnosti VP nemělo dojít v rámci následně přijatého zákona o vojenské policii k jiné úpravě jmenování a odvolání náčelníka VP. To je však ve výlučné pravomoci zákonodárce,“ odpověděl za VSZ ředitel Balák.

Zdroj: Vrchní státní zastupitelství v Praze, Ekonomický deník

Zdroj fota: Wikipedie