Vo Wannsee prebrali pred 80. rokmi jediný bod – vyvražďovanie Židov

Na konferencii vo Wannsee neďaleko Berlína sa odohral jeden zo zlomových bodov histórie – jeden z najväčších zločinov proti ľudskosti. Vysokopostavení predstavitelia nacistického Nemecka sa stretli, aby prerokovali jediný bod – konečné riešenie židovskej otázky, čiže systematický plán vyvražďovania európskych Židov. Dnes je ubehlo 80 rokov od tejto tragickej udalosti .

V mrazivý deň 20. januára 1942 sa presne na poludnie vo vile pri jazere Wannsee neďaleko Berlína zišlo 15 vysokých nacistických predstaviteľov z významných ministerstiev a úradov, spolupráca ktorých bola predpokladom uskutočnenia genocídy európskych Židov. Na prísne utajenú schôdzku ich pozval šéf Hlavného úradu ríšskej bezpečnosti a zastupujúci ríšsky protektor v Čechách a na Morave Reinhard Heydrich. Zúčastnil sa na nej aj jeden z hlavných organizátorov holokaustu a koncentračných táborov Adolf Eichmann. Práve on vypracoval zoznam Židov v rôznych európskych krajinách.

Konferencia sa mala pôvodne konať 9. decembra 1941, ale kvôli nepriaznivej situácii na východnom fronte, najmä protiútoku sovietskej armády pri Moskve a vstupu Spojených štátov do vojny, bol jej termín presunutý na január.

Samotné organizačné a prípravné stretnutie netrvalo 20. januára 1942 dlho – iba približne 90 minút, ale počas nich sa rozhodlo o osude miliónov Židov. Nacistickí pohlavári posúdili a dohodli technické a organizačné predpoklady ako „riešiť“ otázku židovského obyvateľstva na starom kontinente. „Pre toto konečné riešenie židovskej otázky v Európe prichádza do úvahy asi 11 miliónov Židov,“ píše sa v 15-stránkovom záverečnom protokole.

Heydrich poveril vypracovaním protokolu Eichmanna. Kópie zápisníc poslal všetkým účastníkom konferencie, pričom väčšina z nich bola zničená na konci druhej svetovej vojny, keď sa snažili nacisti zakryť svoje stopy, čo sa im nepodarilo.

O porade, ktorá sa konala v najprísnejšom utajení sa totiž zachoval jediný záznam – kópia zápisnice ríšskeho sekretára Martina Luthera, zastupujúceho ministerstvo zahraničných vecí. Po druhej svetovej vojne ju v roku 1947 našli v archíve ministerstva americkí vyšetrovatelia. Tieto poznámky sú jediným dôkazom o konaní, priebehu a záveroch konferencie, ktorá dodnes šokuje svet.

vujú sa názory, že práve konferencia vo Wannsee sa považuje za predohru začiatku masového vyvražďovania židov a iných politických či rasových nepriateľov nacizmu alebo, že práve na nej bolo dohodnuté konečné riešenie židovskej otázky. Nie je to pravda, pretože tisíce Židov na dobytých územiach, predovšetkým v Sovietskom zväze, boli fašistami systematicky vyvražďovaní mesiace pred stretnutím vo Wannsee. Holokaust sa začal už dávno pred januárom 1942 – nástupom nacistov k moci.

Rozhodnutia o genocíde európskych Židov na konferencii vo Wannsee stále vyvolávajú zdesenie, uviedol Medzinárodný osvienčimský výbor v súvislosti s 80. výročím tejto schôdzky. „Až do dnešného dňa konferencia vo Wannsee ukazuje, ako sa jeden štát môže zmeniť na vraha, ako sa väčšina občanov tohto štátu môže ľahostajne pozerať inam alebo nadšene súhlasiť s nenávistnými antisemitskými útokmi,“ podčiarkol výkonný viceprezident výboru Christoph Heubner.amotná honosná vila pri jazere Wannsee sa od roku 1992 stala pamätníkom holokaustu. Oficiálne otvorenie múzea s rozsiahlou knižnicou sa uskutočnilo pri príležitosti 50. výročia konania konferencie 19. januára 1992. Návštevníci si môžu pozrieť nielen stálu expozíciu nazvanú Porada pri Wannsee a vraždenie európskych Židov, ale aj rôzne mimoriadne výstavy o problematike holokaustu a druhej svetovej vojny.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: archív teraz.sk