Vnitro chce zabránit zneužívání pobytových institutů. Navrhuje nesezdaným cizincům tvrdší pravidla pro vstup!

Na pondělní vládu míří návrh zákona ministerstva vnitra, který upravuje zákon o pobytu cizinců na území České republiky. Ten se zaobírá jednak přesnějším vymezením okruhu lidí, kteří budou považováni za rodinné příslušníky, ale též upravuje otázku dokladů. Nesezdaní partneři budou mít tvrdší pravidla. Nebudou mít nárok na automatický vstup do země.

Návrh zákona jednak upravuje podmínky vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie.  Je tak potřeba „provést dílčí legislativně technické změny zákona o pobytu cizinců, které odkazují na výstupovou dohodu a řeší zejména otázku statusu občanů Spojeného království, kteří během přechodného období oprávněně pobývali v České republice a pokračují ve svém pobytu i po skončení přechodného období,“ píše se v důvodové zprávě dokumentu, který dále rozebírá otázku  statutu jejich rodinných příslušníků a otázku dokladů.  V návrhu zákona dle důvodové zprávy dochází rovněž ke změnám v definici toho, kdo je rodinný příslušníkem občana EU.

V České republice dosud nebyl rozdíl mezi rodinnými příslušníky, tedy dětmi, manželi či rodiči občana EU a nesezdanými partnery nebo lidí závislých na péči občana EU, tedy skupina tzv. oprávněných osob. „Předkladatel považuje za nevhodné, aby žadatelé z kategorie tzv. oprávněných osob měli stejné právní postavení jako rodinní příslušníci občanů EU,“ uvádí se v důvodové zprávě.

Právě tato kategorie osob, nebude mít nárok na automatický vstup do země. Průkazy o pobytu dostanou na delší dobu a nebudou muset dokládat účel pobývání. „Záměrem předkladatele u druhé kategorie bylo to, učinit takovou právní úpravu, která by v praxi nevedla ke zneužívání těchto pobytových institutů,“ uvedlo ministerstvo. Na pobytovou kartu k přechodnému nebo trvalému pobytu by měli mít nárok jen užší rodinný příslušníci. „Pouze těmto cizincům bude k přechodnému pobytu vydávána „pobytová karta“ a k trvalému pobytu „karta trvalého pobytu,“ uvádí se ve vládním dokladu.

Podle ministerstva novela zákona o pobytu cizinců také reaguje na nařízení Evropské unie, aby průkazy totožnosti a vydávaná povolení k pobytu pro občany unie měly silnější zabezpečení. Bude potřeba některé vyměnit. „Průkazy vydávané rodinným příslušníkům občanů Evropské unie budou nově obsahovat biometrické údaje. Nařízení EU 2019/1157 přináší i změny v názvech těchto průkazů a dokladů“, je uvedeno v důvodové zprávě.